13.09.2019

Setkání národních skupin garantů pro podporu nadání

Třetí pracovní jednání národních skupin garantů péče o nadání, jež pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT a NÚV, se uskuteční 24. 9. 2019 v Praze
13.09.2019

Máte doma Einsteina? (seminář) - pozvánka do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Dne 16.9.2019 od 16:00 hodin proběhne v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem seminář s názvem "Máte doma Einsteina?", zaměřený na práci s nadanými.
11.09.2019

Talnet otevřel pestrou nabídku aktivit

Pro nový školní rok 2019 - 2020 je možné se přihlásit na online T-kurzy, soustředění či T-exkurze.
11.09.2019

Inženýři - nová expozice v techmanii SC Plzeń

Inženýři zlepšují náš svět! Buďte kreativní, inovativní a hledejte řešení! Zkuste přijít na to, jak fungují různé typy motorů, zkonstruujte nejrychlejší autíčko na závodní dráhu, zjistěte, jak funguje aerodynamická síla, testujte stavební materi...
10.09.2019

Kulatý stůl pro školní psychology úspěšně za námi

Kulatý stůl pro školní psychology z Královéhradeckého a Pardubického kraje proběhl v příjemné atmosféře na konci srpna na krajském pracovišti NIDV v Hradci Králové.
09.09.2019

Kempy a kurzy pro nadané žáky slaví v Plzeňském kraji 10 let

Plzeňském kraji běží letos desátým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Proj...
09.09.2019

Každodenní věda. Akademie věd pořádala v Dejvicích sedmý ročník Festivalu vědy

Přes 100 expozic se 4.9. představilo na sedmém ročníku Festivalu vědy, který se uskutečnil v Praze Dejvicích. Na zelené travnaté ploše na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici nabídly ukázky své práce vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a vo...
09.09.2019

Letní vědecký kemp: učitelé se učili i během prázdnin

Tři desítky učitelů ze základních a středních škol se v srpnu 2019 zúčastnily tradičního Letního vědeckého kempu Akademie věd ČR. Na workshopech si pedagogové vyzkoušeli pokusy, které využijí při hodinách a laboratorních cvičeních se svými žáky. Záro...
08.09.2019

Pozvánka na Techdays 2019

Mezi 2. 10. a 4. 10. proběhne v Litoměřicích 4. ročník prezentace technicky zaměřených škol a firem.
08.09.2019

Den otevřených dveří v TKM Litoměřice

Pro velký úspěch se dne 17. 9. zopakuje "návštěvní den" v technickém klubu mládeže při DDM v Litoměřicích
02.09.2019

Výjezdní pracovní setkání pedagogů

Jarní výjezdní pracovní setkání pedagogů slavilo úspěch, do konce roku se chystá další.
28.08.2019

Ústav aplikované informatiky nabízí sérii přednášek pro školy a veřejnost

Na základě úspěchu v loňském roce nabízí Ústav aplikované informatiky i letos sérii vzdělávacích přednášek pro školy a veřejnost.