Aktuality k soutěžím

« Zpět

Německy? Excelentně! - Soutěž v jazyce německém zná své vítěze

Dne 17. dubna 2018 proběhlo na Velvyslanectví SRN v Praze slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola Soutěže v jazyce německém pro žáky středních škol.  Tuto celostátní soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem (GI) a s Zentralstelle für das Auslandschulwesen (ZfA) v Praze. Cílem soutěže je rozvíjet zájem o studium němčiny a poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními.

Finále se zúčastnilo celkem 28 žáků, kteří zvítězili v krajských kolech. Všichni účastníci ústředního kola kategorie III A a III B (školy s běžnou výukou německého jazyka a školy s rozšířenou výukou němčiny) obdrželi diplom a dárek od zástupkyně NIDV Ireny Hoškové. Vítězům 2. a 3. místa předala diplom zástupkyně ZfA Karin Steffen, vítězky 1. místa z obou kategorií Kláru Otahalovou a Elišku Čechovskou ocenil německý velvyslanec Christoph Israng. Zástupce GI Knuth Noke jim předal voucher na mezinárodní německou olympiádu. Součástí slavnostního aktu bylo i promítání videonahrávky z průběhu soutěže. Na velvyslanectví byli pozváni také doprovázející pedagogové a rodiče soutěžících.

Soutěž v jazyce německém má v České republice dlouhou tradici a každoročně se jí zúčastní kolem 15 000 žáků v pěti kategoriích. Je koncipována jako soutěž konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Ústřední kolo se konalo v reprezentativních prostorách Goethe-Institutu.

Hana Kalinová


Archiv

Archiv soutěží naleznete zde