Aktuality k soutěžím

« Zpět

Turnaj mladých fyziků - 30. ročník

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 30. ročník soutěže Turnaje mladých fyziků (TMF).

Pro postup do regionálního kola je nutné odevzdat do vyhlášeného data řešení všech tří povinných úloh. V letošním ročníku to jsou úlohy číslo 3 - Single Lens Telescope (Jednočočkový dalekohled), 6 - Fast Chain (Rychlý závěs) a 10 - Pulling Glasses Apart (Odtahování skel).

V den konání regionálního kola odevzdají družstva písemný seznam deseti úloh, ze kterých jim bude oponent navrhovat úlohu. Seznam může obsahovat i povinné úlohy. Odmítnutí úlohy z tohoto seznamu bude bodově penalizováno. V ústředním kole může být navrhována kterákoliv ze 17 úloh, penalizace za odmítání se uplatňuje až od 4. odmítnuté úlohy.

Důležité termíny

Do 31. 10. 2016 se školy musí přihlásit do soutěže. K přihlašování můžete použít online formulář. Pozdější přihlášení pouze po domluvě s ČV TMF. Písemná řešení povinných úloh spolu se závaznou přihláškou družstva musí být odeslána do 30. 1. 2017. K zaslání přihlášky a protokolů ve formátu uvedeném v Propozicích využijte online formulář, e-mailový kontakt tmf@jcmf.cz, nebo v papírové podobě kontaktní adresu: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Žitná 12A, Jablonec nad Nisou, 466 04. Písemná řešení dalších úloh se nezasílají.

Regionální kola proběhnou ve dnech 20. a 21. 3. 2017, místa konání budou upřesněna. Republikové finále proběhne ve dnech 5. – 7. 4. 2017 v Chebu. Mezinárodní kolo soutěže se v letošním ročníku uskuteční v Singapuru v červenci 2017. Veškeré dokumenty (on-line Přihláška, Propozice, Pravidla soutěže, Zadání úloh najdete na webu JČMF: https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/35


Archiv

Archiv soutěží naleznete zde