Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise DěO.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR. 47. ročník 2017/2018 se odehraje v Praze.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".

Propozice pro 47. ročník DěO na školní rok 2017/2018

Upozornění
Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození. 

On-line kurz Běh na Olymp  2018  -  To byla první republika

On-line kurz je volnou (nepovinnou) součástí Dějepisné olympiády a je určen úspěšným řešitelům okresního kola soutěže. Tedy soutěžícím postupujícím do kola krajského (1. modul), ústředního (2. modul) a do letního dějepisného semináře (3. modul). Každý modul se skládá z několika částí: úvodu, lekcí, použité a doporučené literatury, novinek a úloh (od 2. modulu) pro soutěžící. Každá lekce pak z úvodu, výukového textu, odkazů a diskuze k dané lekci. Kurz seznamuje studující s online prostředím a také se zásadami formální úpravy textů pro písemnou práci k DěO a s pravidly týkajícími se citací. Hlavním cílem kurzu není příprava na Olympiádu, ale rozšíření znalostí o první republice z různých úhlů pohledů zajímavou a zábavnou formou. 

Po ukončení okresních kol zašle tajemník DěO krajským garantům pokyny a odkaz, přes který bude možné se do on-line kurzu zaregistrovat. Krajští garanti odkaz přepošlou konkrétním soutěžícím. Zaregistrovaní účastníci (vč.pedagogů) obdrží od správce kurzu mail s přihlašovacími údaji do kurzu. Pedagogové, kteří máte zájem kurz navštěvovat, hlaste se, prosím, mailem přímo tajemnici soutěže nebo přes přihlašovací formulář. 

18. leden krajští koordinátoři obdrží od tajemníka DěO odkaz (link) k registraci, který rozešlou soutěžícím postupujícím do krajského kola soutěže
18. - 25. leden 1. registrace soutěžících (zaregistrovaní obdrží automatické potvrzení o registraci)
26. - 30. leden hromadné přihlášení správcem, zaregistrovaní obdrží mail s přihlašovacími údaji do kurzu
31. ledna otevření kurzu - 1. modul
5. - 9. únor 2. registrace soutěžících (odkaz je stejný, jako v prvním kole registrování)
12. - 14. únor hromadné přihlášení správcem, zaregistrovaní v 2.vlně obdrží mail s přihlašovacími údaji do kurzu
14. - 18. únor 3. registrace soutěžících (odkaz je stejný, jako v prvním kole registrování)
19. - 21. únor hromadné přihlášení správcem, zaregistrovaní ve 3.vlně obdrží mail s přihlašovacími údaji do kurzu
22. březen otevření kurzu - 2. modul
18. červen otevření kurzu - 3. modul
Soutěžící postupující do krajského, ústředního kola a vítězové ÚK mohou postupně studovat všechny tři moduly kurzu. 
Kurz bude otevřen do konce letních prázdnin.