Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DEO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR. 47. ročník 2017/2018 se odehraje v Praze.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".

Propozice pro 47. ročník DEO na školní rok 2017/2018

!! POZOR změna v doporučené literatuře pro OK !! Naleznete na "aktuální ročník".

On-line kurz Běh na Olymp

On-line kurz je volnou (nepovinnou) součástí Dějepisné olympiády a je určen úspěšným řešitelům okresního kola soutěže. Tedy soutěžícím postupujícím do kola krajského (1. modul), ústředního (2. modul) a do letního dějepisného semináře (3. modul). Jakmile budou známé výsledky OK, zašle tajemník soutěže krajským garantům pokyny a odkaz, přes který bude možné se do on-line kurzu přihlásit. Krajští garanti pokyny a odkaz přepošlou konkrétním soutěžícím. Aktuální informace k letošnímu on-line kurzu naleznete včas na "aktuální ročník".

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření:

Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.