Poradna

Rychlý rozcestník

 - Jsem rodič nadaného dítěte…jak mám postupovat      

 - Jsem učitel nadaného žáka…jak mám postupovat

Pokud Váš dotaz nenaleznete v odpovědích níže, můžete nás  kontaktovat přes Online poradnu, případně oslovit Vašeho krajského koordinátora podpory nadání.

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky.

Profily týmu expertů poradny..

 

Dotazy

Pro Vaše mailové dotazy používejte adresu

Než položíte Váš dotaz, přesvědčte se, že již nebyl zodpovězen v publikovaných odpovědích.

Publikované odpovědi

« Zpět

Jak diagnostikovat nadání?

Diagnostikovat nadání je možné vícero způsoby. Můžete využít služeb komerčních institucí, např. Centra nadání, Mensy a jiných, a nebo, pakliže má mít diagnostika nějaký reálný přesah, je třeba využít služeb pedagogicko psychologické poradny. Vybrat si můžete v podstatě kteroukoli poradnu (spádovost klientů je preferována, ale není nezbytná). V každém kraji existuje v pedagogicko psychologické poradně tzv. koordinátor péče o nadané, který by mohl vaše dítě buď sám vyšetřit, nebo by vám měl poskytnout informace, na koho se obrátit v místě bydliště. Kontakt na tohoto koordinátora naleznete v rubrice Kontakty.

Výstupem z vyšetření v poradně může být jen zpráva pro vás, nebo také podrobnější zpráva pro školu, tzv. odborný posudek pro žáka s mimořádným nadáním, který obsahuje konkrétní doporučení, jež by měla být podkladem k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.