Články převzaté

« Zpět

Analýza školního vzdělávacího programu na ZŠ se zaměřením na skupinovou výuku nadaných (bakalářská práce)

Bakalářská práce Veroniky Wolfové (Brno 2014) se zaměřuje na zařazení skupinové práce s nadanými dětmi do školního vzdělávacího programu. Nejprve vysvětluje, co je rámcový vzdělávací program a jak vypadá třída nadaných žáků. Popisuje i jak se dá takový žák poznat, jak se projevuje apod. Další část zkoumá, jak v reálu funguje zavedení ŠVP na základní škole a jak se ujaly speciální třídy pro nadané. Cílem práce bylo také zjistit, jakým způsobem probíhá tato výuka a zda jsou na ni učitelé řádně připraveni a jak s dětmi při vyučování pracují.                 Práce viz: http://is.muni.cz/th/372040/ff_b/?id=244702