Články převzaté

« Zpět

Je možné na ZŠ přeskočit ročník z důvodu vysokého nadání?

Přeskočení ročníku je jedním ze standardních prostředků podpory nadaných na základních školách. Tato forma má své nevýhody a úskalí. Školy ji zpravidla moc nemilují, ale v některých případech je na správném místě. 

Jsou celkem dva způsoby – formy , jak toto realizovat:
1. Žák dochází jen na některé hodiny nebo předměty do vyššího ročníku.
2. Žák zcela přeskočí celý ročník a jde tak výš i přesto, že nemá daný věk. 

Jedná se o standardní formy podpory nadaných na běžných školách a jejich možnost aplikace je upravena příslušnou vyhláškou MŠMT - Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Více viz: http://www.nadanedite.cz/_offline/viewcdec.html?nazevclanku=je-mozne-na-zs-preskocit-rocnik-z-duvodu-vysokeho-nadani&cisloclanku=2009100002