Články převzaté

« Zpět

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Většina mimořádně nadaných dětí projevuje již od nejútlejšího věku atypickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost atd.). Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány a rozvíjeny, býváme svědky velmi zajímavého, neobyčejně rychlého vývoje poznávacích schopností. Pokud není tento přirozený vývoj rozvíjen, může se stát, že nadprůměrné schopnosti paradoxně vytvoří negativní sílu, která brzy začne působit proti jakémukoli učení a vzdělávání. Je proto velmi důležité umět takové děti rozpoznat, identifikovat, správně diagnostikovat a poskytnout jim takové podmínky pro vzdělávání, které jim umožní rozvinout jejich potenciál a dosahovat výsledků, které obohatí celou naši společnost.

Celý článek najdete na: http://www.nadanedite.eu/index.php/component/content/article/1-latest-news/6-mimoradne-nadane-deti-v-ms-a-zs-a-duvody-proc-se-jim-venovat.html