Články převzaté

« Zpět

Moje dítě je moc chytré! Co s tím?

Je to paradox, ale rodiče dětí s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi se leckdy potýkají se stejným problémem, jako mají rodiče dětí s handicapem. Kam s ním a co s ním dělat?

Laici mají někdy představu, že nadané dítě se nemusí učit a že má všechno „zadarmo" a že ho automaticky čeká úžasná budoucnost. Může to tak fungovat? „Opravdu to tak není. Dlouhodobé výzkumy ukázaly, že zdaleka ne každý mimořádně rozumově nadaný člověk prožije mimořádně úspěšný a hlavně spokojený život. Především struktura nadání je poměrně rozmanitá, těžko se najdou dva ‚stejně nadaní‘. Další faktor vyplývá z toho, že inteligence je složitá struktura. Kromě matematicko-logické a jazykové složky rozhoduje o úspěchu v dnešním světě významnou měrou inteligence emoční (citová), sociální i intrapersonální (tedy schopnost porozumět sám sobě, vyznat se v sobě). Rozumově mimořádně nadané dítě ‚předbíhá‘ své vrstevníky proto, že vnitřní nutkání poznávat je mimořádně silné. To zajistí, že se intelektovým činnostem věnuje mnohem delší dobu, než jeho vrstevníci. Proto dosahuje rychlejšího pokroku v této oblasti. V tomto ohledu se mozek ošidit nedá a bez práce koláče nejsou ani u mimořádně nadaných. Dalším podstatným faktorem jsou okolnosti a podmínky, za kterých vývoj mimořádně nadaného dítěte probíhá.

Více viz: http://www.portal.cz/casopisy/dm/ukazky/-moje-dite-je-moc-chytre--co-s-tim-/48844/