Články převzaté

Učíme nadané žáky (sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí)

Pracovní seminář s mezinárodní účastí „Učíme nadané žáky“se konal v březnu 2012 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Umí školy pracovat s nadanými žáky? - tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce získala při plnění hlavních úkolů inspekční činnosti ve šk.roce 2007/2008 mj. i množství údajů vypovídajících o práci škol s nadanými žáky. Zde najdete 1. souhrnnou informaci...

Víme si rady s nadanými žáky?

Identifikovat nadané dítě není vůbec jednoduché, neboť každý nadaný člověk je unikátní jedinec s odlišnou kombinací a intenzitou charakteristických vlastností. Projevy chování i osobnostní...

Vliv integrovaného obohacujícího kurikula na žáky s nadáním v předmětu český jazyk a komunikace (dizertační práce)

Disertační práce Mgr. Evy Machů (Brno 2009) poukazuje na praktické vyústění integračního trendu ve vzdělávání nadaných na některých základních školách a upozorňuje na to, že průběh edukace...

Výchova talentů pro vědu jako modernizační faktor

Odborná práce se zbývá příčinou aktuálního vývoje a zkoumáním zpětných efektů, kterými aktivity realizované v českém školství v jistých oblastech vzdělávání a výchovy ovlivňují rozvoj vzdělávání,...

Výchovně-vzdělávací specifika přírodovědně nadaných žáků (diplomová práce)

Diplomová práce Petry Jandlové (Brno 2011) se zabývá problematikou nadaných žáků a studentů v průběhu jejich docházky na základní školu a zvláštnostmi jejich výchovných a vzdělávacích potřeb.

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb. se týká poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských.

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Výukové strategie v práci s nadanými žáky (diplomová práce)

Diplomová práce Heleny Konečné (Brno 2009) je zaměřena na výzkum vlastností ideálního učitele z pohledu nadaných žáků.

Vývoj mozku dítěte a jeho správná stimulace

Článek napsala Zuzana Ludvíková pro všechny rodiče, kteří chtějí rozvíjet své děti, aby je povzbudila v aktivní stimulaci dětí a vysvětlila jim, jak je jejich podpora velmi důležitá již od raného...

Vývoj, vzdělávání a podpora nadaných dětí v mladším školním věku (bakalářská práce)

Cílem bakalářské práce Adély Matůšů (Brno 2008) je podat základní vhled do problematiky vývoje, vzdělávání a podpory mimořádně nadaných dětí v kontextu mladšího školního věku.

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků - úvod do problematiky

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání těchto jedinců...

Vztah mezi styly zvládání, přesvědčením o vlastním vlivu a problémy dospívajících

Studie Martiny Hanžlové a Petra Macka ukazuje souvislosti mezi frekvencí různých stylů zvládání (aktivní, znevážení, bezradnost), percipovanou četností každodenních problémů adolescentů a jejich...

Záhadný autismus - nadaní autisté

Zázračná paměť, počtářské umění, hudební nebo výtvarný talent se někdy objevují u lidí s vývojovým postižením mozku, nejčastěji s takzvaným autismem.

Zázračné děti a autismus

Proč je mezi autisty tolik zázračných dětí? Kde se berou zvláštní schopnosti a nadání, o kterých si "normální" lidé mohou nechat jenom zdát? Pokud se podaří tuto hádanku rozluštit, je...

Život s nadaným dítětem je úžasný i komplikovaný zároveň

Každý rodič, který má schopné, nadané nebo talentované dítě je na něj jistě patřičně hrdý a má zájem jej dále rozvíjet. Zároveň se jistě zkušenostmi přesvědčil, že nic není černobílé. Nadání je...
Je zobrazeno 181 - 196 položek z celkového počtu 196.
Položek na stránku 20
  10