Články převzaté

Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách

Sborník abstraktů příspěvků z konference „Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách“ konané v rámci VZ a stoletého výročí vzniku brněnské pobočky JČMF dokumentuje šíři...

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči (disertační práce)

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči , Jana Zouharová , 2013 Předmětem disertační práce je studium odlišností a specifik rozumově nadaných dětí v předškolním věku...

Můj sen? Programovat lety do vesmíru, říká úspěšný student

Rozhovor s Martinem Raszykem, mnohonásobným medailistou v mezinárodních soutěžích v astronomii, fyzice či programování. Kdyby byl atlet a vozil by pravidelně každý rok z mezinárodních soutěží...

Multidimenzionální modely talentu a nadání

V současné odborné literatuře se již téměř nesetkáváme s jednotlivými definicemi nadání a talentu, ale spíše býváme seznámeni s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou...

Mýtus: Nadaní tvoří zcela homogenní skupinu a nadání se vlivem časi ani zkušenosti nemění

Neexistuje rozmanitější skupina mladých lidí, než právě ona různorodá skupina označovaná jako nadané děti a adolescenti. Nejenže pocházejí z různého společenského prostředí, z odlišných...

Nadané děti aneb 7 nejchytřejších dětí na světě

Mluvit začali v deseti měsících, v roce již dokázali tvořit plynulé věty a ve dvou letech umí používat dva celosvětové jazyky. S inteligenčním kvocientem až 160 se takto nadané děti řadí mezi...

Nadané děti potřebují prostor

Blog ministryně školství, Kateřiny Valachové k problematice nadání 20.10.2016  http://katerinavalachova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=560426

Nadaní - projevy, charakteristika, typy

Charakteristika nadaných detí  - N etradičné prejavy nadaných detí  -   Typy nadaných jedincov   Nadaní – rôznorodá skupina   Hoci nadaní sa...

Nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost (rigorózní práce)

Rigorózní práce Petry Horákové (PdF MU Brno 2010) je zaměřena na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a jejich rozvoj v procesu inkluzivního vzdělávání v základních školách a...

Nadanie - Rodičovstvo

V predškolskom veku sa dieťa vyvíja zväčša prirodzene, nie je ešte pod vplyvom školy, ktorá mu určuje, čo sa má učiť, čomu sa venovať, čo má vedieť. Rodičia by mali v tomto období...

Nadaný žák s narušenou komunikační schopností v předškolním věku (bakalářská práce)

Bakalářská práce Ireny Böhmové (Brno 2014) je zaměřena na analýzu nadaného dítěte s narušenou komunikační schopností v předškolním věku. Cílem práce bylo toto dítě analyzovat v jednotlivých...

Naplňování vzdělávacích potřeb nadaných žáků v současné edukační praxi (bakalářská práce)

Bakalářská práce Pavly Štrimpflové (Brno 2009) na téma „Naplňování vzdělávacích potřeb nadaných žáků v současné edukační praxi" se zabývá problematikou vzdělávání nadaných žáků s důrazem na...

Nechodí do školy a už znají všechny státy. Jak se žije s geniálním dítětem?

Nadprůměrné dítě je pro mnohé rodiče radostí i starostí. Kdo by nechtěl mít doma chytrého potomka. Jenže vysoké IQ ještě není klíčem k budoucímu úspěchu a vychovat takové dítě není vůbec...

Neporazitelný matematik a šachista zkusil fyziku. Má zlato

Rozhovor s Janem Petrem (16), šachovým mistrem republiky do 16 let, zlatým medailistou z evropské olympiády a neporazitelným matematikem. Je mistr ČR v šachu do šestnácti let, má bronz z...

Obtíže v identifikování rozumově nadaných žáků a studentů

Všechny nadané děti se nechovají při běžné školní práci tak,  jak odpovídá jejich typickým charakteristikám . To může mít řadu příčin. Může to být způsobeno např. jejich osobnostním...

Podmínky pro vědu tady nejsou ideální, říká mladá bioložka

Rozhovor se začínající nadějí české vědy Libuší Janskou (18), která absolvovala studijní pobyt  pro talentovanou mládež v USA a svůj život chce zasvětit genetice. Byla zvídavé dítě. Již...

Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika (bakalářská práce)

Bakalářská práce Jany Vlachové (PdF MU Brno 2009) se zabývá problematikou nadání u romských dětí a žáků, jejich školní úspěšnosti a bariérami ve vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí –...

Pohotovost ke kladení otázek u dětí v kontextu nadání a tvořivosti (diplomová práce)

Diplomová práce Veroniky Smetanové (Brno 2013) je zaměřena na ověření vztahu mezi pohotovostí ke kladení otázek a mírou rozumového nadání. Dále je ověřován vztah pohotovosti ke kladení otázek a...

Proč má smysl učit přírodní vědy

Zajímavý článek prof. Cejnara publikoval na svých stránkách týdeník Respekt. Článek si v celém znění můžete přečíst zde: http://www.respekt.cz/externi-hlasy/proc-ma-smysl-ucit-prirodni-vedy...

Profesní volba nadaných adolescentů (diplomová práce), Hana Hanzlíková, 2015

Kvalitativní studie se zabývá procesem rozhodování nadaných gymnazistů o volbě vysoké školy jako prvního a důležitého kroku kariérního vývoje. Pro nadané studenty může být kariérní volba díky...
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 196.
Položek na stránku 20
  10