Podpora nadání - Jihočeský kraj

Krajská síť podpory nadání Jihočeského kraje

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

V Síti jsou sdruženy:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

O členství v Krajské síti podpory nadání můžete zažádat prostřednictvím elektronického formuláře.

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Jihočeského kraje je v kompetenci krajského koordinátora.