Jihočeská síť podpory nadání

Krajské pracoviště Jižní Čechy se podílí společně s ostatními kraji v ČR na rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Cílem našeho pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o vhodných aktivitách. To je realizováno pomocí úzké skupiny spolupracovníků, které vytvářejí tzv. Krajskou koordinační skupinu (KKS). KKS je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Krajskéo úřadu JK, Magistrátu města České Budějovice a zástupce NIDV.

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí v rámci Jižních Čech poskytuje PhDr. Miloslava Janoušková z Pedagogicko-psychologické poradny se sídlem v Táboře. Kontakt: miloslava.janouskova@pppcb.cz, tel: 381 214 787 a Mgr. Radka Cidlíková, kontakt:  radka.cidlikova@pppcb.cz , tel: 381 214 891 .

Koordinátorka podpory nadání

Bc. Eva Vintrová
vintrova@nidv.cz
387 699 026
776 114 870

 

Pedagogicko-psychologická poradna - poradce pro nadání:

PPP Tábor:

PhDr. Miloslava Janoušková, psycholog

miloslava.janouskova@pppcb.cz

http://www.pppcb.cz/

381 252 851, přímá linka 381 214 787

Aktuality Jihočeský kraj

« Zpět

Numerická kognice ve výuce matematiky a fyziky (13.12. České Budějovice)

 

Přednáška Mgr. Michaly Plassové z Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 V rámci svého neurovědního výzkumu se přednášející věnuje numerické kognici u dětí a dospělých, zejména pak evolučně vyvinutým kognitivním mechanismům, jež přímo podmiňují rozvoj obecných matematických dovedností. V rámci přednášky budou tyto mechanismy stručně představeny, a to s ohledem na jejich praktické využití ve výuce. Ilustrováno bude na praktických příkladech. Dále se přednáška bude opírat o Kahnemanovu teorii pomalého a rychlého myšlení. Představíme si hlavolamy a hádanky, jež je možné využít ve výuce s cílem zlepšení racionálního myšlení u studentů.

Místo konání:  posluchárna J308 v budově Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.
Datum konání: 
13. prosince 2017 od 15:00
 
Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1555