Jihomoravská síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

e-mail: vesela.d@nidv.cz

tel: 543 541 270

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Součástí této skupiny (jedná se o užší skupinu, než KSPN) je zastupce krajského úřadu, čtyři zástkupkyně pedagogicko-psychologických poraden (2x speciální pedagogika, 2x psychologie), zástupkyně České školní inspekce, dva pedagové/metodici a zástupce regionální inovační strategie. Výsadou KKS je spoluvytvářet vhodnou politiku kraje, která bude optimálně využívat místních zdrojů, možností a potenciálů k podpoře rozvoje nadání.

Krajská síť podpory nadání (KSPN) sdružuje jednotlivé aktéry v kraji, kteří přímo pracují s cílovými skupinami (děti, žáci, pedagogové, experti) nebo poskytují podporu aktivitám pro ně.

Je organizována a vedena krajským koordinátorem podpory nadání (dále koordinátor PN), který na doporučení centrálního pracoviště upravuje podmínky členství v síti v konkrétním kraji. Koordinátor PN je jmenován ředitelkou NIDV. Síť realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.

Registrace do KSPN Jihomoravského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o registraci můžete prostřednictvím online formuláře.

Metodické materiály pro učitele a rodiče (formální a volnočasové):

http://talentovani.cz/metodicke-materialy

Aktuality Jihomoravský kraj

« Zpět

Debata nadaných žáků středních škol Jihomoravského kraje s vědci a exkurze CEITEC centra

"aktivně vytvářet příležitosti a podmínky pro využívání zkušeností českých špičkových odborníků pracujících v zahraničí při vzdělávání a uplatnění nadaných v ČR"
 
Datum a místo: 27. 6. 2018 v 16.00-18.00 h, CEITEC VUT, Purkyňova 656/123 (S2.02 velká zasedací místnost), 621 00 Brno-Královo Pole
 
Garanti: Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D. (NIDV), Ing. Pavel Krečmer, Ph.D. (CEITEC VUT)
 
Vědci:
 • Mgr. Petr Čejka, Ph.D. (Università della Svizzera italiana, Švýcarsko; biomedicína; přes telekonferenci)
 • Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D. (CEITEC VUT; nanostruktury)
 • Doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. (CEITEC MU; kontrola kvality RNA)

 

 • Počet přihlášených nadaných studentů: 15 (omluveni 2)
 • Studenti byli vybráni z krajského/státního kola soutěže SOČ a na základě doporučení vedení školy

Zápis:

 • 16.00-17.00 h přivítání, úvodní představení vědců, shrnutí jejich kariéry, zahájení debaty
 • Náklady CEITEC = 5+3 mld. Kč; 6 partnerů; 120 studentů Ph.D. (41 % zahraniční); 25tis. m2; 600 vědců; sdílené laboratoře; ERC+FET Open; elektronové mikroskopy
 • Dr. Čejka: Ph.D. v Curychu, oprava DNA, 4,5 roku postdoc-Kalifornie
 • Doc. Vaňáčová: Ph.D. na UK parazitologie, postdoc-Basilej, molekulární biologie
 • Dr. Uhlíř: VUT fyz.inženýrství, Grenoble, 5 let postdoc-San Diego, vlastní tým, magn.nanostruktury
 • Švýcarsko nabízí navracejícím se matkám-vědkyním speciální granty; skloubení rodiny a vědecké kariéry závisí na choti a zemi
 • Kvalitní lidí přitahují kvalitní lidi, publikační výstupy CEITEC, např.tři Španělky v týmu doc.Vaňáčové
 • Prestižní univerzity – komplikovaný ranking, přijato nízké % uchazečů, tamější prof.=nejlepší vědci (Science, Nature), v Evr. univ.ranking hraje menší roli
 • Postdoc pobyt/stáž spíše než studim, dříve odb.asistent, na AV ČR jiná trasa, svoboda bádání z důvěry vedoucího, můžete pracovat kdekoli v zahraničí – někdy podmínkou k obdržení fellowship (post věd.výzk. pracovníka na univ.)
 • CEITEC: nabízíme stáže pro VŠ studenty, projekty i pro studenty SŠ
 • Vedoucí skupiny by měl mít originální myšlenku výzkumu, Brno – VUT & ÚPT AV ČR, 30 % svět.produkce elektr. mikroskopů (Thermo Fisher Scientific, TESCAN, Delong Instruments).
 • Podpora startupů, propojení výzkumu s průmyslem
 • Levnější je studovat v Evr. než v USA, školné 45 tis. USD ročně (místní 50 %) ~ výše stipendia Ph.D., fin.podpora Bakala Foundation, na am. univ. výuka jako možnost přivýdělku, strategická volba vedoucího diplom.práce se zahr.kontakty
 • Nobelisté generují nobelisty
 • Angl. postačující (např. ve Švýc.), avšak univ.přednášky někdy povinně v místním jazyce
 • Ambice kariéry ve V&V zpravidla až během pozdějších studií; v 90. letech omezený výběr VŠ, studentská představa bádající M.Curie, přínosnost SOČ a letních projektů
 • Kvalitní SŠ – odrazový můstek & stimulace motivace, přetrvávající zájem navzdory nepřívětivosti pedagoga
 • 17.00-17.50 h exkurze CEITEC centra
 • 17.50-18.00 h závěrečné občerstvení a volná diskuse