Jihomoravská síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

e-mail: vesela.d@nidv.cz

tel: 543 541 270

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Součástí této skupiny (jedná se o užší skupinu, než KSPN) je zastupce krajského úřadu, čtyři zástkupkyně pedagogicko-psychologických poraden (2x speciální pedagogika, 2x psychologie), zástupkyně České školní inspekce, dva pedagové/metodici a zástupce regionální inovační strategie. Výsadou KKS je spoluvytvářet vhodnou politiku kraje, která bude optimálně využívat místních zdrojů, možností a potenciálů k podpoře rozvoje nadání.

Krajská síť podpory nadání (KSPN) sdružuje jednotlivé aktéry v kraji, kteří přímo pracují s cílovými skupinami (děti, žáci, pedagogové, experti) nebo poskytují podporu aktivitám pro ně.

Je organizována a vedena krajským koordinátorem podpory nadání (dále koordinátor PN), který na doporučení centrálního pracoviště upravuje podmínky členství v síti v konkrétním kraji. Koordinátor PN je jmenován ředitelkou NIDV. Síť realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.

Registrace do KSPN Jihomoravského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o registraci můžete prostřednictvím online formuláře.

Metodické materiály pro učitele a rodiče (formální a volnočasové):

http://talentovani.cz/metodicke-materialy

Aktuality Jihomoravský kraj

« Zpět

Exkurze do Ústavu geoniky AV ČR (9.11. 2017 Brno)

Téma: historie, technika a technologie, Giskrova vila, zahradní domek Samuela Berana, zahrada Arnoldovy vily, řešení geografických hádanek.

Milada Pytelová, e-mail: milada.pytelova@mensa.cz, tel. +420 602 171 498
9.11.2017, 14:30  —  16:00
ulice Černopolní a Schodová (Brno – Černá Pole)

 

Připravené ukázky historických a moderních geografických výzkumů doplní prohlídka zajímavých prostor Giskrovy vily a zahradního domku pro Samuela Berana. Návštěvu pro zájemce oživí řešení geografických hádanek.

Spolek KC Josefa Arnolda rozšířil program o přístup na sousední zahradu Arnoldovy vily. Pro návštěvníky nachystal komentované prohlídky zahradního domku Samuela Berana, který je první brněnskou realizací Ernsta Wiesnera, nebo krátký edukační program v zahradě Arnoldovy vily - Poznej zahradu Arnoldovy vily.

Program je vhodný pro děti.

Zahrada Arnoldovy vily bude otevřená od 13:00 do 17:00. 

Sraz je ve 14:30 na ulici Černopolní mezi domy 47 a 49 u vstupu do zahrady.

On-line přihláška

Zdroj: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=569