Jihomoravská síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

e-mail: vesela.d@nidv.cz

tel: 543 541 270

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Součástí této skupiny (jedná se o užší skupinu, než KSPN) je zastupce krajského úřadu, čtyři zástkupkyně pedagogicko-psychologických poraden (2x speciální pedagogika, 2x psychologie), zástupkyně České školní inspekce, dva pedagové/metodici a zástupce regionální inovační strategie. Výsadou KKS je spoluvytvářet vhodnou politiku kraje, která bude optimálně využívat místních zdrojů, možností a potenciálů k podpoře rozvoje nadání.

Krajská síť podpory nadání (KSPN) sdružuje jednotlivé aktéry v kraji, kteří přímo pracují s cílovými skupinami (děti, žáci, pedagogové, experti) nebo poskytují podporu aktivitám pro ně.

Je organizována a vedena krajským koordinátorem podpory nadání (dále koordinátor PN), který na doporučení centrálního pracoviště upravuje podmínky členství v síti v konkrétním kraji. Koordinátor PN je jmenován ředitelkou NIDV. Síť realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.

Registrace do KSPN Jihomoravského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o registraci můžete prostřednictvím online formuláře.

Metodické materiály pro učitele a rodiče (formální a volnočasové):

http://talentovani.cz/metodicke-materialy

Aktuality Jihomoravský kraj

Věda v prostoru - kurz v Brně

Bioskop vědecké výukové centrum MU pořádá kurz "Věda v prostoru. Kurz je určen pro třídy 1. stupně ZŠ a trvá přibližně 1,5 hodiny. Na kurzu Věda v prostoru se návštěvníci seznámí s...

VáBio aneb Vánoce s Bioskopem

Co se Vám vybaví při slově Vánoce? Dárky? Nákupy? Cukroví? Vánočka? A co takhle ryba, ořechy a sníh? Ryba, konkrétně kapr, k českým Vánocům neodmyslitelně patří a neměl by...

Veletrh nápadů učitelů fyziky v roce 2016

V roce 2016 se připravuje celostátní konference. Tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů fyziky všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky...

Mensa NTC Learning – Kurz pro rodiče (Brno, 13. prosince 2015)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje...

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání) - kurz v Brně

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o...
Je zobrazeno 311 - 315 položek z celkového počtu 421.
Položek na stránku 5
  85