Jihomoravská síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D.

e-mail: sykora@nidv.cz

mobil: 778 528 449

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Součástí této skupiny (jedná se o užší skupinu, než KSPN) je zastupce krajského úřadu, čtyři zástkupkyně pedagogicko-psychologických poraden (2x speciální pedagogika, 2x psychologie), zástupkyně České školní inspekce, dva pedagové/metodici a zástupce regionální inovační strategie. Výsadou KKS je spoluvytvářet vhodnou politiku kraje, která bude optimálně využívat místních zdrojů, možností a potenciálů k podpoře rozvoje nadání.

Krajská síť podpory nadání (KSPN) sdružuje jednotlivé aktéry v kraji, kteří přímo pracují s cílovými skupinami (děti, žáci, pedagogové, experti) nebo poskytují podporu aktivitám pro ně.

Je organizována a vedena krajským koordinátorem podpory nadání (dále koordinátor PN), který na doporučení centrálního pracoviště upravuje podmínky členství v síti v konkrétním kraji. Koordinátor PN je jmenován ředitelkou NIDV. Síť realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.

Registrace do KSPN Jihomoravského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o registraci můžete prostřednictvím online formuláře.

Metodické materiály pro učitele a rodiče (formální a volnočasové):

http://talentovani.cz/metodicke-materialy

Aktuality Jihomoravský kraj

Učitelé jsou zváni na Celostátní přehlídku SOČ do Brna

Při příležitosti 35. Celostátní přehlídky SOČ, která se bude konat ve dnech 14. - 16. června 2013 v Brně, je pro učitele, kteří působí jako konzultanti, vedoucí prací, organizátoři, hodnotitelé,...

Ústřední kolo Dějepisné olympiády 2013 proběhne příští týden ve Strážnici

Téma letošního 42. ročníku soutěže je „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Toto téma nebylo čistě historické, ale počítalo s využitím mezipředmětových vztahů s občanskou a rodinnou...

Nadaní lidé z Brna odchází za kariérou, do města však míří špičky vědy

Zvrátit odliv mozků by mohlo budování výzkumných center, kterých v Brně vzniklo v poslední době hned několik. Mezi největší patří CEITEC a ICRC.

Diferenciální počet bez počtů

SPONA v oblasti matematiky připravila T-exkurzi s názvem Diferenciální počet bez počtů.

Teorie čísel - od dělitelnosti přes šifrování k digitálnímu podpisu

JCMM, které se stalo SPONOU s oborem excelence matematika připravilo T-exkurzi Teorie čísel - od dělitelnosti přes šifrování k digitálnímu podpisu.
Je zobrazeno 311 - 315 položek z celkového počtu 344.
Položek na stránku 5
  69