Jihomoravská síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D.

e-mail: sykora@nidv.cz

mobil: 778 528 449

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Součástí této skupiny (jedná se o užší skupinu, než KSPN) je zastupce krajského úřadu, čtyři zástkupkyně pedagogicko-psychologických poraden (2x speciální pedagogika, 2x psychologie), zástupkyně České školní inspekce, dva pedagové/metodici a zástupce regionální inovační strategie. Výsadou KKS je spoluvytvářet vhodnou politiku kraje, která bude optimálně využívat místních zdrojů, možností a potenciálů k podpoře rozvoje nadání.

Krajská síť podpory nadání (KSPN) sdružuje jednotlivé aktéry v kraji, kteří přímo pracují s cílovými skupinami (děti, žáci, pedagogové, experti) nebo poskytují podporu aktivitám pro ně.

Je organizována a vedena krajským koordinátorem podpory nadání (dále koordinátor PN), který na doporučení centrálního pracoviště upravuje podmínky členství v síti v konkrétním kraji. Koordinátor PN je jmenován ředitelkou NIDV. Síť realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.

Registrace do KSPN Jihomoravského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o registraci můžete prostřednictvím online formuláře.

Metodické materiály pro učitele a rodiče (formální a volnočasové):

http://talentovani.cz/metodicke-materialy

Aktuality Jihomoravský kraj

T-exkurze Talnetu - podzim 2012

Na sklonku letošního roku jsou připraveny exkurze věnované z ajímavým chemickým experimentům, nanotechnologiím, pozorování...

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky v Brně 1.- 2. 11. 2012

Seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se v budoucnu chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží...

Fyzikální praktikum nobelovských experimentů

Jedná se o pokročilé fyzikální praktikum určené zejména vyučujícím fyziky a také talentovaným středoškolským studentům. V praktiku se budou realizovat slavné fyzikální experimenty, za které byli...

Festival vědy s RWE v Brně

Festival zaměřený na popularizaci přírodních věd se uskuteční v Brně od 22. do 28. září 2012 a bude mít dva vrcholy - Den vědců 22. září a Noc vědců 28. září.
Je zobrazeno 381 - 385 položek z celkového počtu 402.
Položek na stránku 5
  81