Kontakty

Koordinátor podpory nadání:

Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D.
tel: 778 528 449
e-mail: sykora@nidv.cz

 

Krajský úřad:

Mgr. Lucien Rozprým
tel: 541 658 300

 

Česká školní inspekce:

Mgr. Ivana Přichystalová
tel: 543 541 231

 

Pedagog/metodik:

Mgr. Martina Drtílková, MBA
tel: 608 417 232
 
Mgr. Miloslav Hubatka
tel: 773 100 766

 

Pedagogicko psychologičtí poradci pro problematiku nadání:

Mgr. Vladimíra Houšťová
ředitelka PPP Břeclav  - psycholožka
tel: 519 373 996
e-mail: vladimira.houstova@pppbreclav.cz
 
Mgr. Jana Klusáková
PPP Blansko - speciální pedagožka
tel: 518 410 666
e-mail: klusakova@pppblansko.cz
 
PhDr. Miloslava Svobodová
PPP Brno - psycholožka
tel: 545 223 379-80
e-mail: miloslava.svobodova@pppbrno.cz
 
Mgr. Jiřina Bednářová
PPP Brno - speciální pedagožka
tel: 545 223 379-80
e-mail: bednarova@pppbrno.cz
 
 

Regionální inovační strategie:

Mgr. David Marek
tel: 511 205 343