Karlovarská síť podpory nadání

Koordinátoři podpory nadání

Mgr. Helena Kumperová

kumperova@nidv.cz

776 333 511

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, jenž podporují oblast nadání. Setkání zabývající se problematikou nadaných se konají formou tzv. kulatých stolů, na kterých zainteresované subjekty sdílejí informace, zkušenosti i způsoby řešení situací z praxe. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami). Jeho cílem je maximální rozvoj potenciálu všech žáků, rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku.

Aktuality Karlovarský kraj

« Zpět

Seminář pro rusisty Maslenica

V. celorepublikový prakticko-metodický seminář pro rusisty Maslenica, který se uskuteční 15. února 2018 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Organizátory jsou Česká asociace rusistů, z.s., Česko-ruská společnost, z.s. a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Více informací zde.