Krajská síť - Karlovarský kraj

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání v Karlovarském kraji

Mgr. Helena Kumperová

kumperova@nidv.cz

776 333 511

Členové KKS - Krajské koordinační skupiny

Pedagogicko psychologický poradce pro problematiku nadání

PaedDr. Ellen Mlátilíková

PPP Karlovy Vary

Tel: 724 120 152

email: emlatilikova@pppkv.cz

 

Mgr. Marcela Hliváková

Tel:731 692 347

email: mhlivakova@pppkv.cz

 

KÚ KK

Mgr. Pavel Kubeček

Odbor školství mládeže a tělovýchovy KÚKK

tel: 736 650 096

email: pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz

 

ČŠI

Mgr. Martina Fenclová

Zástupkyně ředitelky krajského inspektorátu KK

Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary

tel: 607 005 288

email: Martina.Fenclova@csicr.cz

 

MENSA

Ing. Petr Čavojský

Odborné učiliště Horní Slavkov

tel: 724 046 888

email: petr.cavojsky@volny.cz

 

KARP (Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.)

Ing. Martina Weisová (RIS3 manager)

tel. 775 187 808

email: martina.weisova@karp-kv.cz

 

KHKKK (Krajská hospodářská komora KK)

Radek Pašava

tel: 724 613 921

email: pasava@khkkk.cz

 

CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR)

Ing. Marie Míšková

tel: 731 604 698

email: marie.miskova@crr.cz

 

KAP (Krajský akční plán)

Mgr. Eva Saligerová

tel: 736 650 397

email: eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz

 

MAP (Místní akční plán)

Mgr. Zuzana Odvody

tel: 605 108 877

email: odvody@mas-sokolovsko.eu

 

NÚV (Národní ústav pro vzdělávání)

Mgr. Petra Holešová (metodik – pedagog)

tel: 739 323 743

email: petra.holesova@seznam.cz