Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

« Zpět

Prázdniny s Logickou olympiádou aneb tak trochu jiný tábor

Tábor je určen pro děti ve věku 10–12 let: účastníky LO, řešitele Dětské šifrovací hry a pro všechny, kteří rádi přemýšlí. Tábor je zaměřen na vzdělávání a poznávání, na přírodní vědy všeho druhu, na techniku, logiku, zdravý úsudek a nezapomenutelné chvíle. 

Pavla Procházková, e-mail: pavla.prochazkova@mensa.cz, tel.: +420 603 476 744, +420 605 203 321
Kdy: 14.7.2018  —  25.7.2018
Kde: Hotel Vltava, Strážné v Krkonoších

 

Co se bude dít?

Náplň bude pestrá. Část dne věnujeme hrám - běhací, chodící, přemýšlecí, deskové... a další prostor bude vymezen (teď se neděs!) i přednáškám. Půjde vždy spíše o povídání o matematice, fyzice a ostatních vědách. Každý si vybere z paralelního programu, co ho právě bude zajímat. Letos se účastníci mimo jiné dozvěděli, proč a jak vzniká zemětřesení, jak se předpovídá počasí, jak blízko k sobě má diamant a tuha, že existuje trojúhelník, který má všechy úhly pravé, jak se šifrují zprávy, co je to doba ledová a spoustu dalších zajímavých informací.

Dále nesmí chybět kytara a zpívání, les a voda, noční hry, dobrodružství, napětí, legrace, táboráky a spousta dalších věcí. Program bude celodenní, volného času nebude moc. Jediné, co bude chybět, je nuda.

Kdo se o nás bude starat?

Starší polovina organizátorů jsou absolventi VŠ (Matematicko-fyzikální fakulty UK, právnické fakulty UK), druhá část jsou studenti posledních ročníků SŠ, bývalí účastníci našich táborů. 

Samozřejmě budou organizátoři schopni zodpovědět otázky, popřípadě připraví povídání i o tématech, která budou děti zajímat.

Všichni organizátoři pracují jako dobrovolníci bez nároku na jakýkoli honorář.

Jak to na táboře chodí a co vsechno se dělo v minulých letech?

Vše se dozvíte na webu http://www.logickaolympiada.cz/tabor

 

Kapacita: 28 dětí
Stravování: 5x denně + pití celý den přímo v chatě
Co když se mi něco stane? Všichni organizátoři jsou držitelé průkazu ZZA (zdravotník zotavovacích akcí) a jsou schopni poskytnout první pomoc. Mimo jiné budou děti po dobu tábora pojištěny.
Co když mi něco není jasné? Všechny dotazy a připomínky rádi zodpovíme na kontaktním e-mailu či telefonním čísle.

Kontakt

Pavla Procházková
e-mail: pavla.prochazkova@mensa.cz
tel.: +420 603 476 744

Zdroj: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1237


Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji