Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

Astrofyzika - nový program v Laborkách iQLANDIA Liberec

Od června 2018 byla rozšířena nabídka v Laborkách o další program, tentokrát na téma Astrofyzika. Přijďte vhodně doplnit vaše hodiny na téma vesmír. K dispozici je zde mnoho přístrojů, které nebývají v běžné výbavě škol.
Planetárium Liberec přichází s novým produktem. Kromě již tradičních a oblíbených živě uváděných vzdělávacích pořadů a filmotéky rozšiřuje nabídku o školní program v laboratoři s názvem Astrofyzika.

Během 90 – 120 minut se při něm žáci seznámí s tématy věnujícími se vlastnostem světla (spektroskopie, rozptyl světla v atmosféře, aj.), termojaderné fúzi a fyzice supernov, stavu bez tíže či střídání ročních období.

Program je vzhledem k obsahu a náročnosti určen primárně pro žáky devátých tříd základních škol a prvních ročníků škol středních.

Zároveň je ideální součástí Tématického dnu: Vesmír. Ten tak nyní může být koncipován nejen jako kombinace živě uváděného pořadu a filmu v Planetáriu, proložených pobytem v expozici centra iQLANDIA (vhodné pro všechny ročníky základních škol), ale právě i jako náročnější varianta, obsahující laboratorní program Astrofyzika.

Termín: program je nutné objednat u naší konzultantky pro školy na info@iqlandia.cz nebo na telefonu 724 586 230.

Těšte se na vesmírnou viděnou.
Zdroj: http://www.iqlandia.cz/cz/pedcen/novinky/astrofyzika-novy-program-v-laborkach