Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

Dětská univerzita TUL

Veškeré kurzy budou probíhat v hlavním areálu Technické univerzity v Liberci. Kurzy budou probíhat vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 15 hodin, v kurzovném jsou zahrnuty veškeré náklady včetně obědů v menze Husova. Cena kurzu je 1500,- Kč vč. DPH.

Aplikovaná fyzika

Termín: 23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 2018
Určeno pro: ukončený 7. - 9. ročník ZŠ
Na experimentech si studenti sami vyzkouší standardní i unikátní fyzikální a a fyzikálně-chemické zákonitosti, které popisují všední věci kolem nás.

Od programování ve Scratchi k jazyku Python
Termín: 23. - 27. 7. 2018 
Určeno pro: ukončený 5. - 7. ročník ZŠ
Pomocí kočky Scratch se seznámíme se základy programování. Vytvoříme interaktivní hry, bláznivé, netradiční i užitečné aplikace, které dokonce propojíme s věcmi kolem nás.

Inteligentní domácnost s Arduinem
Termín: 23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 2018
Určeno pro: ukončený 5. - 7. ročník ZŠ
Kurz je zaměřen na osvojení základů pájení SMD i THT součástek, elektroniky, programování a algoritmizace.

Přihlášku je možné vyplnit ZDE, následně budou e-mailem odeslány smluvní podmínky a instrukce k platbě za kurz. Úspěšné vyplnění předběžné přihlášky neznamená automatické přijetí, v případě naplnění kurzu se ale budeme snažit informovat obratem.