Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

Dětská univerzita TUL ve školním roce 2018/2019

 V tomto školním roce budou nově otevřeny studijní programy "Přírodní vědy" se specializacemi "Biomedicína", "Mikrobiologie", "Nanomateriály" a "Technické vědy" se specializacemi "Robotika", "Mikroelektronika", "3D technologie", "Programování" a "Strojírenství" pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií). Výuka se bude skládat z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru projdou studenti společnou částí výuky, ve které se seznámí se všemi specializacemi daného programu a dostanou také základy z fundamentálních předmětů společného studia ("Vybrané statě z fyziky", "Matematické modelování přírodních dějů" a podobně). Po obhájení semestrální práce v průběhu ledna 2019 se rozhodnou, kterou specializaci budou absolvovat v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v průběhu června 2019. 

Zájemci o studium v roce 2018/2019 se mohou již dnes předběžně registrovat zde.