Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

III. krajský kulatý stůl "Spolupracujeme" - podpora nadání

 

III. krajský kulatý stůl "Spolupracujeme" - podpora nadání se uskutečnil 31. 10. 2017 v Liberci.  Setkání přineslo aktuální informace o aktivitách krajského pracoviště NIDV. Aktuální informace za svých mateřských pracovišť přednesli členové Krajské koordinační skupiny. V samostatné prezentaci představila metodička pro zkvalitnění péče o nadané a talentované KÚ LK Bc. Anna Staníková projekt KAP LK I - „Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované" a evaluaci plnění dílčích cílů tématu KAP LK I.  Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání, KÚ LK představila aktivitu  „Zkvalitnění péče o žáky nadané" v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I", objasnila plánovanou obsahovou náplň projektu a zapojení Krajské sítě podpory nadání.