Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

« Zpět

Soutěže vyhlašované MŠMT - termíny okresních a krajských kol v Libereckém kraji pro školní rok 2017/2018

 

Soubory s termíny okresních a krajských kol předmětových soutěží:

Okresní kola pro okres Česká Lípa, webové stránky DDM Libertin

Okresní kola pro okres Jablonec nad Nisou, webové stránky DDD Vikýř

Okresní kola pro okres Liberec, webové stránky DDM Větrník

Okresní kola pro okres Semily, formulář přihlášky do okresního kola pro okres Semily ZDE

Krajská kola

Literární a výtvarné projekty:

Evropa ve škole uzávěrka příjmu literárních a výtvarných prací do krajského kola je 9. března 2018. Příspěvky s vyplněnou přihláškou žáků je možné zasílat na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, v obálce s označením "Evropa ve škola- soutěž".

Náš svět - uzávěrka příjmu literárních prací autorů ve věku od 6 do 15 let je 16. března 2018. Příspěvky je nutné zaslat na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1.

Daniel - uzávěrka příjmu literárních prací, dějepisných studií a fotografií na téma "Holocaust a jeho reflexe" je 27. ledna 2018. Příspěvky je nutné zaslat na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1.

Frankofonie - uzávěrka příjmu výtvarných prací je 28. února 2018 (kategorie ZŠ) na adrese NIDV, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, obálka s označením "Soutěž Frankofonie 2018" . Otevření on-line přihlášky pro ZŠ a SŠ a vědomostního kvízu pro kategorii SŠ: 1. února 2018.