Liberecká síť podpory nadání

Koordinátorka krajské sítě podpory nadání

PhDr. Iva Šeflová

email: seflova@nidv.cz
tel: 482 360 516

mobil: 770 130 512

Krajská síť podpory nadání sdružuje subjekty, které oblast nadání podporují. O naplňování cílů a o rozšiřování sítě podpory nadání v Libereckém kraji pečuje krajský koordinátor, zaměstnanec NIDV v Liberci, a krajská koordinační skupina (KKS). Společné schůzky těch, kteří se o problematiku nadaných zajímají, se konají formou tzv. kulatých stolů. Na těchto jednáních sdílejí aktéři informace, své zkušenosti i způsoby vypořádání se s nastalými situacemi, s nimiž se v praxi setkávají. 

Krajská síť podpory nadání vzniká v rámci Systému podpory nadání. Ten je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, ČŠI, SPC, KÚ, NÚV, RIS 3, školami) a jeho cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvíjení jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. 

Aktuality Liberecký kraj

Věda v novém kabátě

Techmania Science Center vyhlašuje soutěž pro talentované mladé lidi, kteří mají nápady, jak využít moderní technologie v oblečení.

Promoce absolventů Dětské univerzity 2013

"Promoce" absolventů Dětské univerzity ve školním roce 2012/2013 proběhnou za účasti pana rektora Technické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse v sobotu 22.června 2013 v...

Nanotechnologie a nanomateriály pro 3. tisíciletí - přednáška v rámci Vědecké kavárničky v Liberci

První z cyklu pravidelných Vědeckých kavárniček v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci proběhne 15.4.2013. Prvním přednášejícím bude docent Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., vědecký ředitel...

Putování za vědou a technikou - 13.4.2013 den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci

13. dubna 2013 proběhne již tradiční Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci, který je určen široké veřejnosti včetně rodin s dětmi, studentům i zaměstnancům TUL. Proběhne opět formou...
Je zobrazeno 291 - 295 položek z celkového počtu 319.
Položek na stránku 5
  64