Moravskoslezská síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání

Ing. Martina Jatzková

email:  jatzkova@nidv.cz

tel: 596 120 454
 

Systém podpory nadání je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi. Jeho cílem je vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj aktivit týkajících se nadaných dětí, žáků a studentů.

V Moravskoslezském kraji působí Krajská koordinační skupina, která sdružuje relevantní subjekty pro oblast nadání  a společně vytváří prostředí vhodné k maximálnímu rozvoji a plnému využití všech žáků.

Aktuality v Moravskoslezský kraj

« Zpět

NIDV - Šachové vzdělávání pedagogů

Pedagogové ostravských mateřských a základních škol měli během listopadu a prosince 2017 možnost navštěvovat akreditovaný kurz Šachové vzdělávání pedagogů při Národním institutu pro další vzdělávání. Cílem kurzu bylo zabezpečit kvalifikované lektory pro výuku šachu na školách a v kroužcích. Pedagogové byli obeznámeni s vlivem šachové výuky na vývoj dítěte a byli zasvěceni do problematiky elementárních šachových znalostí. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém šachové výuky. 

Poděkování patří Statutárnímu městu Ostrava za finační podporu a také SVČ Korunka, za poskytnutí prostor. 

V případě, že máte zájem zúčastnit se dalšího běhu Šachového vzdělávání pedagogů, který proběhne začátkem roku 2018, tak můžete kontaktovat:

  • lektora - Vladimír Talla, vladimir_talla@icloud.com, 608 468 895
  • organizačního garanta - Ing. Martina Jatzková, jatzkova@nidv.cz, 770 106 778
     

Ing. Martina Jatzková
krajský koordinátor podpory nadání Moravskoslezského kraje