Krajská síť - Moravskoslezský kraj

Koordinátor sítě podpory nadání v Moravskoslezském kraji

Ing. Martina Jatzková

email:  jatzkova@nidv.cz

596 120 454
 

Systém podpory nadání je budován NIDV ve spolupráci s dalšími organizacemi a jeho cílem je vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj aktivit týkajících se nadaných dětí, žáků a studentů.

Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Členy KKS v příslušném kraji jsou zástupci samosprávy a státní správy (zástupci kraje, obce), zástupci složek rezortu školství (zástupce NIDV, PPP, ČŠI, metodici NUV), reprezentanti výzkumných a odborných pracovišť, zaměstnavatelů, zástupci NNO a relevantních strategických iniciativ (koordinátor RIS 3 v kraji apod.).

Členové Krajské koordinační skupiny

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh
Mgr. Marie Slavíčková
e-mail: marie.slavickova@ppp-ostrava.cz
tel.: 553 810 709

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
PhDr. Kamila Křenková
e-mail: krenkova.pppfm@gmail.com

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. František Pokluda
e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz

 

Česká školní inspekce
PhDr. Hana Slaná
e-mail: hana.slana@csicr.cz

Ing. Hana Maľarová
e-mail: hana.malarova@csicr.cz

 

VŠB - TUO
Ing. Jiří Arleth
e-mail: jiri.arleth@vsb.cz

Mgr. Tereza Benešová, Ph. D.
e-mail: tereza.benesova@vsb.cz
 
 
Ostravská univerzita
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
e-mail: jana.skrabankova@osu.cz
 
PaedDr. Jiří Rozehnal
e-mail: jiri.rozehnal@gmail.com

 

Mensa ČR
Ing. Hana Kalusová
e-mail: hana.kalusova@mensa.cz