Podpora nadání - Moravskoslezský kraj

Krajská síť podpory nadání Moravskoslezského kraje

Jejím úkolem je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků.

V Síti jsou sdruženy:

- ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S NADANÝMI ČI PEDAGOGY

O členství v Krajské síti podpory nadání Moravskoslezského kraje můžete zažádat vyplněním formuláře

 

 

Členové sítě podpory nadání v Moravskoslezském kraji

Další subjekty podporující nadání v kraji

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Projekt řešil problém s tím, jak zaujmout děti školního věku základních škol a gymnázia a jak je přimět k tomu, aby projevili zájem o technické obory, a ještě se dozvěděli i něco z historie. V...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Mateřské školy Kopřivnice, p. o.

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr. Alena Pokorná telefon:   739 584 120 email:  aapokorni@seznam.cz http://skolky.koprivnice.org/rs/ adresa:...

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr. Marek Khýr telefon:   556771144 email: zast.reditele@pppnj.cz http://pppnj.cz adresa: Žižkova 3, Nový Jičín ...

SVČ Korunka

Identifikační údaje kontaktní osoba:  Mgr.Jana Secová telefon:    775 104 422 email:  jana.secova@svc-korunka.cz www.svc-korunka.cz ...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Anglická základní škola Monty School 

Škola rozvíjí unikátní nadání a předpoklady každého žáka, používá originální metodiku integrované tematické výuky, učíme v souvislostech a myslet kriticky. O nadané děti pečuje tvorbou...

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (projekt VŠB TU Ostrava 2009-2012)

Projekt Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (09/2009 - 07/2012) Cílem projektu bylo...

Soukromá ZŠ Svatoplukova, Ostrava-Vítkovice

Škola deklaruje nadstandardní péči o nadané žáky na čemž spolupracuje s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání ECHA.

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Konzultační střediska SOČ

Konzultační střediska SOČ pro žáky a učitele  Novinkou od ledna 2012 jsou čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou...

Dětská Mensa ČR

Platformou při Mense ČR je Dětská Mensa. Organizuje letní campy, kluby nadaných dětí a další aktivity. Určeny jsou především dětem ve věku 5 - 14 let.