Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Brněnská studentka oceněna na soutěži Intel ISEF v americkém Pheonixu

Práce letošní maturantky Barbory Čechové v oboru biologie s názvem „Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference" jí loni zajistilo vítězství na celostátní přehlídce prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Praze a 4. místo na letošní květnové mezinárodní soutěži Intel ISEF v americkém Phoenixu (více o této mezinárodní soutěži zde: https://student.societyforscience.org/intel-isef)

Na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha se Barbora Čechová zpočátku zajímala spíše o biologii, s chemickým oborem se blíže seznámila až díky chemické olympiádě a SOČ. Přestože tvrdí, že její první pokus o sepsání odborné práce nebyl zrovna úspěšný, druhým pokusem si vše vynahradila.

Podotýká, že téma své závěrečné práce si nezvolila sama – bylo jí přiděleno na základě výzkumu, který na Masarykově univerzitě tehdy probíhal. Barbora Čechová se začala připravovat již vloni během letních prázdnin, kdy se jí začali tamější odborníci věnovat.

Zejména pod vedením školitele doc. Lumíra Krejčího z Biologického ústavu LF MU, studentky doktorského programu Mgr. Hany Sedláčkové a podpory Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) s Masarykovou univerzitou byla Barbora Čechová schopna vyhotovit práci, kterou lze svou úrovní odbornosti, vědeckým postupem i formátováním bezesporu srovnávat s nejkvalitnějšími vysokoškolskými diplomovými pracemi. Jelikož obsahuje hojné množství odborné terminologie, cizojazyčných zkratek, vědeckých schémat a tabulek, pro čtenáře oborově nezasvěcené asi nebude příliš srozumitelná.

Nicméně tuto asi 60stránkovou práci, sepsanou během necelého uplynulého školního roku, si můžete v celém rozsahu přečíst v online archivu SOČ:

https://socv2.nidv.cz/archiv37/getWork/hash/b9593c7e-bcc6-11e4-98b3-faa932cbcfda

Úspěšná studentka nyní zpětně oceňuje zejména příležitost navštěvovat laboratoř v kampusu MU, seznámit se s některými vědeckými přístroji a získat nové poznatky psaní odborné práce. Bylo jí umožněno rozhodovat, jakým způsobem v experimentech pokračovat a vyhodnocovat změřené výsledky.

Několikadenní pobyt ve Pheonixu se skupinou dalších soutěžících studentů v dalších oborech z celé ČR byl pro ni vítaným zážitkem. Vypráví, že určení porotci v průběhu dne obchází stánky všech prezentujících studentů (asi 1 700) s jejich postery a dotazují se jich na metodiku a nálezy jejich bádání. Bodování tak probíhá diskrétně a mladí badatelé nejsou zbytečně stresováni vystupováním před velkým publikem, což i Barboře Čechové údajně vyhovovalo.

Na soutěži Intel ISEF je oceněno 1. až 4. cenou asi jen 25 % projektů a úspěšní soutěžící si zde také užijí svou náležitou chvíli slávy.           

Dva měsíce po návratu se Barbora Čechová nyní začíná připravovat na 1. semestr všeobecného lékařství na LF MU, kde začne studovat od letošního podzimu. Dle svých slov se díky SOČ a Intel ISEF procvičila ve svých prezentačních dovednostech, porozuměla výzkumným postupům a nyní cítí motivaci se posunout ještě dál. Nezbývá tedy, než popřát, aby se této oceněné brněnské studentce dařilo i nadále