Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Jak pracují s nadanými dětmi v ZŠ Holoubkov

Základní škola Holoubkov je jako jedna z prvních v Plzeňském kraji zapojená do sítě škol pro nadané (portál www.talentovaní.cz – školy pro nadané).

Paní učitelky se intenzivně vzdělávají v oblasti péče o nadané žáky, vyjíždějí na stáže do škol v ČR, které už mají v práci s nadáním dlouhodobé zkušenosti.

Vytváříme a budeme na našich webových stránkách dávat k dispozici databázi úloh a metod práce s nadanými žáky, připravujeme instruktážní výuková videa, která budou v rámci spolupráce s NIDV Plzeň využita pro další vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Jako ředitelka školy jsem členem krajské koordinační skupiny pro nadané v Plzeňském kraji a zároveň celorepublikové koordinační rady pro rozvoj nadání.

Projekt Erasmus+ "Talent-Education"

Projektu se účastní partneři ze čtyř regionů: holandského Leidenu, slovinské Lublaně, za Českou republiku zástupci Jihomoravského a Plzeňského kraje. Za ČR jsou zapojeny pouze 2 vybrané školy – Základní škola a Mateřská škola Holoubkov a Gymnázium Luďka Pika Plzeň.

Hlavním cílem tříletého projektu je příprava pedagogů pro práci s nadanými žáky (zvl. se zájmem o přírodní a technické disciplíny, matematiku) v základním vzdělávání.
Společným úkolem zúčastněných škol a učitelů je praktické uplatnění metod: Design Thinking, MetaCognition a Practical Differentiation.

            Na naší škole se nyní aktivně věnujeme vytváření  metakognitivních schopnosti našich žáků, které pozitivně ovlivňují schopnost učení. Aby byl trénink těchto schopností efektivní a žákům opravdu pomáhal, je třeba, aby učitel důsledně dodržoval několik jednoduchých principů v rámci každé své vyučovací hodiny.

Nejen, že tyto schopnosti pomohou dítěti lépe postupovat při řešení jakéhokoliv problému, zároveň mají pozitivní vliv na důvěru v jeho ostatní schopnosti a dovednosti.

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka ZŠ a MŠ Holoubkov