Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Seminář projektu PERUN

Ve středu 4.6.2014 proběhl na NIDV v Praze seminář projektu PERUN,  který představil některé výstupy a naznačil možnosti pokračující spolupráce.

Program semináře měl následující strukturu.

Po úvodním slově ředitelky NIDV Helny Plitzové a náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry Ireny Hoškové se ujal slova

Stanislav Zelenda hlavní manažer projektu

Jako další následoval blok prezentací Středisek podpory nadání (SPON), které v rámci projektu vznikly a připravovaly aktivity pro nadané žáky, pro pedagogy a připravovaly podklady pro koncepci péče o nadané v dotyčném kraji.

- Astronomie a fyzika (Techmania SC)

- Biologie (SVČ Plzeň)

- Chemie (SVČ Lužánky)

- Multioborové středisko s důrazem na obor matematika (JCMM)

- Multioborová SPONA pro podporu Středoškolské odborné činnosti a její Konzultační středisko pro fyziku

 

Další z výstupů Modulární systém vzdělávání představil Miroslav Litavský

 

Jako ukázky osvědčených aktivit vyvinutých díky PERUNU posloužily prezentace

- Kurz nad vědou v dějinách

- Online kurz robotiky ASURO se závěrečnou exkurzí do DLR

 

Po zprávě o exkurzi po maďarské síti Talentcenter

následoval přehled o stránkách Talentovaní.cz

 

Zkušenosti ze zahraničí doplnil pohled z Rakouska z Talenthausu Dolních Rakous

 

Současnost reprezentovalo jedno z Talentcenter nově vznikající Sítě podpory nadání Technický klub mládeže Litoměřice

 

Závěrem proběhla prezentace k výhledům Sítě podpory nadání

 

 

 Zatím nebyly vloženy žádné komentáře. Buďte první.