Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Výsledek jednání Krajské koordinační skupiny v Kraji Vysočina

Krajská koordinační skupina se zaměřila na Síť podpory nadání. Jaký by měl být učitel nadaných žáků, co můžeme udělat proto, abychom nepřišli o potenciál nadání? Tyto a další otázky si začátkem února kladli účastníci v pořadí už třetího zasedání krajské koordinační skupiny zaměřené na síť podpory nadání. „Předpokladem je, že se krajská síť podpory nadání bude neustále rozvíjet, rozšiřovat a stane se základem fungováním systému podpory nadání v ČR, a to ve spolupráci s pedagogy, školami a školskými zařízeními, ale také samotnými dětmi, jejich rodiči, volnočasovými pedagogy a dalšími aktéry v oblasti aktivit péče o nadané," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. ________________________________________

Síť podpory nadání vznikla v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě a právě v jeho sídle se zasedání uskutečnilo. „Na stejném místě se bude konat plánovaný první kulatý stůl, jehož hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení," prozradila vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání Krajského úřadu Kraje Vysočina Jana Hadravová. Zasedání by se mělo uskutečnit v první polovině června a už nyní členové koordinační skupiny oslovují potenciální účastníky, kteří by mohli přispět nejen k odpovědím na úvodní otázky. Součástí sítě je portál http://talentovani.cz, který kromě jiného nabízí bližší informace a možnost registrace do této prospěšné sítě.