Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Výsledek jednání Krajské koordinační skupiny v Kraji Vysočina

Krajská koordinační skupina se zaměřila na Síť podpory nadání. Jaký by měl být učitel nadaných žáků, co můžeme udělat proto, abychom nepřišli o potenciál nadání? Tyto a další otázky si začátkem...

Herní klub Albert

  Cílová skupina : děti, studenti, zájemci z řad nadaných a mimořádně nadaných dětí a studentů Datum konání : herní odpoledne se konají pravidelně (2x měsíčně) ve středu...

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-2 053/2015-3 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 ...

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020

MŠMT přijalo zásadní dokument zaměřený na oblast podpory rozvoje nadání dětí, žáků a studentů Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020.

Seminář projektu PERUN

Ve středu 4.6.2014 proběhl na NIDV v Praze seminář projektu PERUN,  který představil některé výstupy a naznačil možnosti pokračující spolupráce. Program semináře měl následující...

Nadání a myšlení v souvislostech

Rozhovor s Janou Škrabánkovou, která působí na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, ale její hlavní úvazek je na Ostravské univerzitě.

Vzniká Síť podpory nadání

Síť podpory nadání je sdružením organizací i jednotlivců, kteří se zabývají identifikací, vyhledáváním, podporou a realizací nadání v celoživotním kontextu.

Odborné rozpoznávání nadání: pedagogická a psychologická diagnostika

V následujícím článku se budeme zabývat tím, jak dále postupovat, máte-li pocit, že právě Vaše dítě či žák může mít neobvyklý talent. Podíváme se na proces, který předchází oficiálnímu uznání...

Charakteristické znaky nadaného dítěte

Hlavním cílem následujícího článku je poskytnout informace ohledně charakteristik nadaných dětí a pomoci vyjasnit, jaká očekávání můžeme od talentovaného dítěte mít. Je důležité umět nadání...

Věda nás baví

Rozhovor s Mgr. Stanislavem Gottfriedem, manažerem projektu „Věda nás baví“

Vzdělávání v souvislostech ve fyzice

Rozhovor s Mgr. Pavlínou Keprtovou o Letní škole přírodních věd a využívání pojmových map ve výuce.

Rozvoj talentu a waldorfská pedagogika

Rozhovor s ředitelem Waldorfského lycea v Praze-Opatově Ing. Ivanem Smolkou o specifikách přístupu této školy ke vzdělávání nadaných.

Specifické studijní potřeby nadaných

Mnoho lidí si myslí, že nadané děti mají „něco navíc“ a není třeba je nějak speciálně podporovat. Talent že se projeví sám. To je omyl. Talent je jen určitý potenciál, který bez další práce nemusí...

Čtyřlístek pro nadané

Rozhovor s ředitelkou soukormé základní a mateřské školy Čtyřlístek v Uherském Hradišti.

Pojetí nadání III: Tvůrčí talent, kognitivní nadání a další oblasti

Víte, co je a co není nadání? Kdo byl v historii považován za nadaného a jaké bylo jeho postavení ve společnosti? Jak se věci změnily? Znamená mít nadání totéž, co být chytrý? Souvisí nadání s...

Intel ISEF 2013

Rozhovor s porotcem soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) a vedoucím týmů českých reprezentantů na soutěži INTER ISEF doc. Petrem Klánem.

Středisko přírodovědců a rozvoj talentů

Marie Kociánová, absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, vystudovala obor učitelství, kombinace chemie – přírodopis. Po...

Pojetí nadání II: Současný pohled

Jaký je aktuální pohled odborníků na mechanismus nadání? Jaký je rozdíl mezi jedno a vícesložkovými modely nadání? V jakých oblastech se může nadání projevit? V našem seriálu Pojetí nadání vám...

Jedna škola pro různé pro různé typy žáků a studentů

Na základě své pedagogické i ředitelské praxe se domnívám, že inkluzivní vzdělávání lze na našich školách realizovat. Bohužel bychom k tomu potřebovali vytvořit lepší podmínky. Zjednodušeně řečeno...
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 71.
Položek na stránku 20
  4