Odkazy

« Zpět

Evropské sdružení European Schoolnet

Evropské sdružení European Schoolnet (http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=314)(otevře nové okno)

Evropské sdružení European Schoolnet Cíle: podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, podporuje spolupráci škol v Evropě a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodovědné a technické předměty Poskytuje ČR: možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů možnost zapojení do významných projektů iniciovaných a spolufinacovaných Evropskou komisí