Odkazy

« Zpět

Elektronický občasník SOČkař

Elektronický občasník SOČkař (http://www.soc.cz/casopis-sockar0)(otevře nové okno)

Elektronický občasník k soutěži Středoškolská odborná činnost SOČkař je dalším informačním zdrojem, který má přispět k  popularizaci soutěže na školách a případně pomoci i při získávání dalších sponzorů. Současně je odpovědí všem těm, kteří říkají „ soutěže jsou stále stejné, nic se tam neděje“. Snahou jeho tvůrců je, aby sočkař byl časopisem nejen pro mladé, ale aby se na něm i autorsky podíleli. Kontakt na redakci je  casopis@soc.cz, ale můžete psát i paní Ing.Fatkové  fatkova@nidm.cz nebo Jitce Machačkové jitka@machacek.cz Jednotlivá čísla k nahlédnutí na: http://www.soc.cz/casopis-sockar0