Odkazy

« Zpět

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání (http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=84)(otevře nové okno)

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. První etapa programu Erasmus Mundus byla schválena na období 2004-2008.V současnosti program pokračuje s určitými úpravami, jako je např. možnost tvorby společných doktorských programů, poskytování stipendií evropským studentům nebo začlenění programu External Cooperation Window do struktury programu Erasmus Mundus II.