Odkazy

Soustředění mladých fyziků a matematiků

Letní soustředění mladých fyziků a matematiků pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze jako jednu ze svých propagačních aktivit, která má propagovat studium na fakultě, ale i matematiku a fyziku jako takové, hlavně mezi středoškolskými studenty. Dále má soustředění umožnit podchycení a další rozvoj nadaných studentů a studentů se zájmem o dané obory.

Společnost pro dějiny věd a techniky

Společnost sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů. Společnost pro dějiny věd a techniky Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy Ovocný trh 5 116 36 Praha 1

Stan – Společnost pro talent a nadání

Stan je kolektivním členem mezinárodní společnosti ECHA (European Council for High Ability, its study and development), její předsedkyní je PhDr. Eva Vondráková. Činnost této organizace především podporuje školskou veřejnost. Poskytuje nové informace v oblasti vzdělávání nadaných žáků, které získává skrz zahraniční spolupráci, snaží se pomáhat rodičům, učitelům a dalším odborníkům, kteří se v této oblasti dostanou do těžko řešitelné situace.

Techmania Science Center v Plzni

Techmania Science Center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti. Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání...

ÚDIF - Úžasné Divadlo Fyziky

Úžasné Divadlo Fyziky - začalo to nápadem „ukazovat fyziku zajímavě“. Ten nápad je nepustil a nyní jezdí s představeními po školách, hvězdárnách, muzeích a firemních večírcích … V hlavní roli: fyzika a experiment Ukazují experimenty způsobem, který přirozeně vede mysl k přemýšlení a snaží se vynést na povrch krásu a magii fyziky.

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. - interaktivní a zábavné vzdělávání

Projekt VĚDA NÁS BAVÍ chce poskytnout dětem zkušenosti s bádáním už v dřívějším věku, což povede k podnícení jejich zájmu o vědní obory i v budoucnu. Se společností VĚDA NÁS BAVÍ spolupracují lektoři zejména z řad vysokoškolských studentů, absolventů a doktorandů, kteří prošli interním školením. Posláním je inspirovat mladé lidi studující s nadějí v budoucí rozvoj vědy a techniky a zaujmout je našimi kroužky pro děti s poutavým učebním programem. VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace,...

Věda z kufru

Chcete se naučit komunikovat, dívat se na svět kolem sebe trochu jinak, vytvářet si vlastní názor a pohlédnout na vědu trochu jinak než jste doposud byli zvyklí. Snahou autorů projektu je ukázat, že věda není tak nudná a nezáživná, jak ji spousta lidí vnímá. Cílem projektu je dát vzdělávání nový rozměr, ukázat studentům, že být vědcem je vlastně velké dobrodružství. A to pomocí interaktivních přednášek, workshopů a komunikačních aktivit. Autoři projektu nabízí nový pohled na vědu a to pouze s...

VIDA! science centrum Brno

Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle vědy si pak můžete užít pravidelná představení plná zábavných pokusů.

WEBCHEMIE – internetový portál na podporu výuky chemie

Tyto stránky jsou určeny především učitelům chemie na středních a základních školách, zajímavé informace zde však najdou i studenti či zaměstnanci všech typů škol. Základním posláním portálu WEBCHEMIE je přinášet zajímavé informace ohledně chemických výukových materiálů a o nejrůznějších akcích souvisejících s chemií či její výukou. Chceme umožnit našim uživatelům, aby mezi sebou mohli komunikovat a sdílet své vlastní výukové materiály a využívat materiály ostatních. Postupným rozšiřováním...
Je zobrazeno 61 - 70 položek z celkového počtu 70.
Položek na stránku 20
  4