Olomoucká síť podpory nadání

Koordinátor podpory nadání

Mgr. Pavel Rušar
email: rusar@nidv.cz
tel: 774 207 504

Pedagogicko psychologičtí poradci pro problematiku nadání

Mgr. Božena Kučková
PPP Olomouc
tel: 585 224 573
email: kuckova@ppp-olomouc.cz
 
Mgr. Petra Mezuláníková
PPP Olomouc
tel: 586 221 045
email: mezulanikova@ppp-olomouc.cz
 
 
ČLENOVÉ KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ SKUPINY:
 

Národní institut pro další vzdělávání (Mgr. Pavel Rušar - rusar@nidv.cz)

Krajský úřad Olomouckého kraje (Bc. Kateřina Kosková - k.koskova@kr-olomoucky.cz)

Česká školní inspekce (Mgr. Lenka Zedková, ředitelka - Lenka.Zedkova@csicr.cz)

Univerzita Palackého v Olomouci (Doc. Martin Kubala - martin.kubala@upol.cz)

Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje (Mgr. Lenka Hetová - lenkahetova@gmail.com)

Zástupci středních škol (Mgr. Lenka Jedličková, CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Olomouc, zástupce ředitele školy - jedlickova@cgnr.cz)

Zástupci základních škol (Mgr. Lenka Baše, FZŠ Hálkova, Olomouc - lenkabase@centrum.cz)

Zástupci mateřských škol (Zdeňka Šimurdová, MŠ Zahradní, Zábřeh - z.simurdova@seznam.cz) 

Zástupce středisek volného času (Mgr. Blanka Mašková, SVČ Atlas a Bios Přerov, ředitelka - vedeni@svcatlas-bios.cz)

DALŠÍ ČLENOVÉ KRAJSKÉ SÍTĚ PODPORY NADÁNÍ:

EDU_RP Olomouc - studentský spolek (Bc. Petr Cieslar, metodik - pcieslar03@gmail.com)

What´s UP? - studentský spolek (Mgr. Jiří Pavlásek, předseda - pavlasek.jiri@gmail.com)

Pevnost poznání Olomouc (Mgr. Matěj Dostálek, ředitel - matej.dostalek@upol.cz)