Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; 774 207 504).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ (pro její složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají a spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN dále zástupci EDUR_RP Olomouc, What´s UP? a Pevnosti poznání Olomouc (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

« Zpět

Biozvěst - biologický korespondenční seminář

 

Poznávejte biologii s korespondenčním seminářem Biozvěst!

Připojte se ke korespondenčnímu semináři Biozvěst (http://biozvest.arach.cz/prihlaska.html) a každé dva měsíce dostanete nové zadání pěti soutěžních úloh, které vás zavedou do koutů biologie, o jejichž existenci jste možná nikdy neslyšeli. Seminář je ideální průpravou pro všechny zájemce o studium biologie, ale i medicíny, neboť v některých úlohách budete odhalovat i lékařské záhady. První série semináře již začala a uzávěrka řešení je do 20.11.2017.

Podrobnosti na http://biozvest.arach.cz