Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

« Zpět

Veletrh vědy a výzkumu

 Motivovat, ba přímo strhnout k zápalu pro vědu a poznání všechny návštěvníky bez rozdílu věku! Takový zůstává cíl Veletrhu vědy a výzkumu  Univerzity Palackého v Olomouci. Jedna z největších popularizačních akcí na celé Moravě se uskuteční v pátek 16. a sobotu 17. června 2017.

 

Více informací na: 

http://www.pevnostpoznani.cz/veda-a-zdravy-zivotni-styl-veletrh-vedy-znovu-zahybe-s-olomouci/