Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

Kurz základní robotiky - ASURO 2016

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který...

Pohár vědy 2016 - registrace do 10.1.2016

Přírodovědná soutěž Pohár vědy zahajuje ročník 2016. Týmová soutěž má kategorie od mateřské až po střední školu. První část soutěže je korespondenční, nejlepší se mohou utkat v mezinárodním...

T-exkurze Molekulární biologie - Proteomika (Olomouc)

Dne 18.1. uskuteční Talnet T-exkurzi do vědecko-výzkumného pracoviště CRH při Univerzitě Palackého v Olomouci. T-exkurze spočívá v tom, že prezenční části (tj. přímé návštěvě výzkumného ústavu),...

Mensa NTC Learning – Kurz pro rodiče (Rousínov, 24. ledna 2016)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje...

Prezentace možností studia přírodovědných oborů na Univerzitě Palackého v Olomouc

Do 12. prosince představuje Univerzita Palackého možnosti studia přírodovědných oborů. Tento víkend běží akce za chemii (http://www.zurnal.upol.cz/nc/prf/zprava/news/4120/), následovat budou v...
Je zobrazeno 241 - 245 položek z celkového počtu 313.
Položek na stránku 5
  63