Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

Nebojte se vědy

Nebojte se vědy je název souboru přednášek, který Akademie věd ČR nabízí středním školám, jejich studentům a pedagogům. Projekt se specializuje na přednášky z oblasti živé a neživé přírody. Na...

Jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy – červen 2016

3. - 5. 6. se uskuteční jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy . Cílem je dát možnost členům Dětské Mensy se seznámit, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými...

Kulatý stůl 2: "¨Začali jsme, ví o nás ostatní??!"

Dne 26. května v čase 9.30-13.00 hodin proběhne na krajském pracovišti NIDV v Olomouci, již 2. Kulatý stůl:"Začali jsme, ví o nás ostatní??!" Kulatý stůl - podpora nadání je připraven pro...

MŠMT vyhlásilo avízo k projektům zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Díky šablonám mají mateřské a základní školy možnost čerpat finance na školni asistenty, psychology, speciální pedagogy, na vzdělávání pedagogů mj. v kompetencí souvisejících s inkluzí...

Olomouc - Akademická obec talentovaným (chemie, fyzika)

Dne 5. května uskuteční NIDV Olomouc ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého akci s názvem Akademická obec talentovaným, tentokrát pro obory chemie a fyzika. Čtyři vědci z...
Je zobrazeno 251 - 255 položek z celkového počtu 339.
Položek na stránku 5
  68