Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

Věda v novém kabátě

Techmania Science Center vyhlašuje soutěž pro talentované mladé lidi, kteří mají nápady, jak využít moderní technologie v oblečení.

Pevnost poznání a soutěž Moje perpetuum mobile

V soutěži Moje perpetuum mobile jsou soutěžící povinni vytvořit soutěžní materiál, který popisuje základní technickou přípravu a výrobu interaktivního exponátu. Návrh by měl návštěvníky originální...

Olomoucký kraj i letos ocení své talenty

K další práci chce motivovat Olomoucký kraj žáky a studenty, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek. Nominace je možné zasílat až do...

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2013

Mensa ČR srdečně zve všechny zájemce o problematika nadaných na další ročník konference „Mensa pro rozvoj nadání“, která se bude konat ve středu 13. listopadu 2013 v Prostějově.
Je zobrazeno 301 - 305 položek z celkového počtu 328.
Položek na stránku 5
  66