Systém podpory nadání v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji postupně vzniká jako součást Systému podpory nadání a péče o nadané v ČR Krajská síť podpory nadání, která je koordinována úzkou skupinou partnerů tzv. Krajskou koordinační skupinou. (KKS) Krajskou koordinační skupinu tvoří zástupci Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Krajského úřadu PK, Západočeské univerzity, NIDV a zástupci MŠ a ZŠ.

Členové Krajské koordinační skupiny 

Do krajské sítě postupně vstupují školy, školská zařízení a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí, žáků a studentů.

Jejím cílem je sdružovat a rozvíjet spolupráci se subjekty, které se podílejí na identifikaci a podpoře nadání. Dále získávat pro podporu nadání zdroje v rámci dotyčného kraje a usilovat o rozvoj aktivit pro nadané. Činnost krajské sítě podpory nadání je navázána na NIDV Plzeň.

Registrace do Krajské sítě podpory nadání Plzeňského kraje je v kompetenci krajského koordinátora. Zažádat o ni můžete prostřednictvím formuláře.

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí, žáků a studentů poskytuje v Plzeňském kraji:

Mgr. Eliška Kloudová  - tel: 377 468 146 email: eliska.kloudova@pepor-plzen.cz

Mgr. Václav Svoboda. - tel. 377 468 167 email: vaclav.svoboda@pepor-plzen.cz

Koordinátorka Krajské sítě podpory nadání Plzeňského kraje

Mgr. Monika Holečková

email: holeckova@nidv.cz

tel: 377 473 607

 

Aktuality Plzeňský kraj

« Zpět

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje

 

V dnešní moderní společnosti je mnoho mladých lidí, studentů a mládeže, kteří mají zájem o okolní dění, zajímají se o problematiku společnosti a rádi diskutují a hovoří o reálných problémech s lidmi s rozhodovací pravomocí. Právě takové mladé, zvídavé a schopné lidi shromažďuje Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje (dále již jen KPDM PK), který koordinují pedagogové ze SVČ RADOVÁNEK v Plzni a pracovníci Informačního centra pro mládež. 

KPDM PK vznikl 31. 3. 2016 a ke dni založení měl 40 členů. Osloveny byly všechny střední školy a gymnázia Plzeňského kraje a každá škola vyslala do parlamentu svého zástupce. Cílem členů  je hlavně  propojení studentů ze středních škol a gymnázií  PK. Chtějí svými názory a připomínkami ovlivnit něco více ve studiu a životu v našem kraji. Chtějí být „pomocnou rukou" mezi obyčejnými studenty a vedením kraje. Navazují spolupráci s ostatními parlamenty a i na mezinárodní úrovni. Spolupracují s Národním parlamentem dětí a mládeže. Již dvakrát pořádali společně s NPDM besedu Mladí volí, které se zúčastnilo v Plzni několik desítek studentů. Snaží se propojit aktivity školních parlamentů s aktivitami KPDM PK pomocí společných zasedání. Jsou v kontaktu s dětským parlamentem v Regensburgu.

Za zmínku stojí Celodenní zasedání KPDM PK, které proběhlo v září 2017. Tato akce byla pro členy parlamentu a pro zájemce o členství. Studenti se sešli v brzkých ranních hodinách, svůj den zahájili aktivizujícími hrami a pak následovalo vlastní zasedání parlamentu.

 

Podrobnosti na https://www.radovanek.cz/