Pražská síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání v Praze vzniká jako součást Systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané v ČR, a je v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů.

Hlavní město Praha má veliký potenciál v oblasti aktivit a péče o nadané a talentované děti, žáky a studenty. Cílem Krajské sítě podpory nadání je shromažďovat a centralizovat informace o aktivitách. To je realizováno pomocí tzv. Krajské koordinační skupiny, která je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Magistrátu hlavního města Prahy, Centra nadání, RIS 3 manažera a zástupce Národního institutu pro další vzdělávání.

 

Koordinátor podpory nadání pro Prahu:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Aktuality Praha

Podzimní biologické soustředění Arachne

Pětidenní soustředění o podzimních prázdninách s biologickými terénními exkurzemi v Krušných horách

Týden s aplikovanou fyzikou 2017

Všechny dlouhodobé i nové řešitele FYKOSu zveme k účasti na TSAFu 2017.

Setkání škol a koordinátorů CTM Online

Kdy:        23. října 2017, 14.00 – 17.30 Kde:       PORG Libeň,  Lindnerova 3, 180 00 Praha 8 Program: 13.30 –...

Vede k úspěchu konfrontace nebo kooperace ?

seminář zaměřený na využití her ve výuce a při práci s talentovanými dětmi

Pobytový seminář věnovaný obrazovému umění - DDM Praha

Seminář Lhotka - výtvarka, foto, příprav (13 - 19 let) Pobytový seminář ve Lhotce u Mělníka je programově věnován obrazovému umění. Seminář je zvláště vhodný pro mládež, připravující se k...
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 354.
Položek na stránku 5
  71