Pražská síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání v Praze vzniká jako součást Systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané v ČR, a je v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů.

Hlavní město Praha má veliký potenciál v oblasti aktivit a péče o nadané a talentované děti, žáky a studenty. Cílem Krajské sítě podpory nadání je shromažďovat a centralizovat informace o aktivitách. To je realizováno pomocí tzv. Krajské koordinační skupiny, která je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Magistrátu hlavního města Prahy, Centra nadání, RIS 3 manažera a zástupce Národního institutu pro další vzdělávání.

 

Koordinátor podpory nadání pro Prahu:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Aktuality Praha

Ocenění Nejlepší student získali čtyři středoškoláci

Opět po roce měli možnost studenti středních škol z celé České republiky poměřit své síly v soutěži Nejlepší student, kterou již sedmým rokem pořádala jičínská firma MICR ORISC....

Podpora nadaných ve vyhlášených výzvách OP VVV

Výzva s názvem: Implementace krajských akčních plánů I Oprávněnými žadateli jsou kraje, které budou spolupracovat i s ostatními aktéry ve vzdělávání na území daného kraje....

CTM Online kurzy pro nadané a motivované středoškoláky

Cílem projektu je umožnit nadaným a motivovaným středoškolákům studovat a úspěšně absolvovat online vzdělávání v angličtině zejména přírodovědného a technického zaměření a připravit se na...

SEDMA - Počítače před půl stoletím, prof. Jan SOKOL

V úterý 13. června 2017 přednáší prof. Jan Sokol z FHS UK Praha na téma: "POČÍTAČE PŘED PŮL STOLETÍM" - O prvním setkání s počítači (1964). Místo konání: v zasedací místnosti Fakulty...
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 319.
Položek na stránku 5
  64