Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DĚO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise DĚO.

Téma letošního ročníku zní: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace".

Propozice pro 48. ročník DĚO

Výsledková listina - vzor

Letní dějepisný seminář je určený úspěšným řešitelům ústředního kola DĚO. Místem konání je Premonstrátský klášter Teplá u Mariánských Lázní ve dnech 5. - 11. srpna 2019.  Program LDS bude upřesněn do konce června 2019. Další informace zde.

Upozornění
Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození. 

49. ročník 2019/2020 Dějepisné olympiády bude určen též studentům  a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií (II. kategorie). 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada