Středočeská síť podpory nadání

Krajské pracoviště Střední Čechy se podílí společně s ostatními kraji v ČR na rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Střední Čechy mají veliký potenciál v oblasti péče o nadané a talentované děti, což je dáno vysokou koncentrací škol v tomto kraji a dalších organizací. Cílem našeho pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o těchto aktivitách. To je realizováno pomocí úzké skupiny spolupracovníků, které vytvářejí tzv. Krajskou koordinační skupinu (KKS). KKS je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Krajského úřadu pro SČ, Centra nadání a zástupce NIDV.

Ve Středních Čechách byla navázána spolupráce se Středočeským inovačním centrem, které spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi v tomto kraji a dále pak s několika zástupci základních škol, které již poskytují podporu nadaným dětem ve svých školách v nejrůznějších vzdělávacích oblastech.  

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí v rámci Středních Čech poskytuje PhDr.Radmila Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny se sídlem v Benešově. Kontakt: pikorova@pppsk.cz, tel: 317 722 904.

Krajská síť podpory nadání sdružuje zástupce v této oblasti aktivních subjektů. Současný stav členstva k nahlédnutí zde: http://talentovani.cz/sc-podpora-nadani

Koordinátor podpory nadání NIDV pro Středočeský kraj:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání ve středních Čechách jsou pro kalendářní rok 2018 stáže.

Školy vysílající stážisty:

1) Gymnázium Dr. Josefa Pekaře / kontaktní osoba Zuzana Knesplová (knesplova@pekargmb.cz) / zájem o stáž na škole, kde se pracuje s nadaným žákem v hodinách AJ (individualizace, případně realizace IVP - mimořádně nadaní) 

___________________________________________________________________________

Databáze je průběžně aktualizována.

Stáže jsou financovány z prostředků NIDV.

 

Pokud chcete svou školu do databáze doplnit nebo potřebujete další informace, kontaktujte krajského koordinátora.

Aktuality Středočeský kraj

« Zpět

Mensovní seminář pro nadané – říjen 2018

Mensa zve nadané studenty ve věku 13 –19 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
26.10.2018, 10:30  —  30.10.2018, 15:00
Klub Lávka Chocerady, Chocerady 222, 257 24 Chocerady


Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen. V případě, že počet přihlášených překročí kapacitu semináře (70 míst), může organizátor vybrat účastníky na základě umístění v soutěžích, studijních výsledků či testování IQ (v takovém případě bychom Vás dodatečně požádali o zaslání podkladů). V případě, že byste nebyli vybráni mezi účastníky semináře, Vám již zaplacený registrační poplatek samozřejmě vrátíme v plné výši na Váš účet.

    Termín: pátek 26. 10. 2018 – úterý 30. 10. 2018
    Místo: Klub Lávka Chocerady, Chocerady 222, 257 24 Chocerady (mapy.cz)
    Sraz účastníků: pátek 26. 10. 2018 v 10:30, na vlakovém nádraží Praha, hl. nádraží
    Ukončení: úterý 30. 10. 2018 v 15:00, na vlakovém nádraží Praha, hl. nádraží

Program

    Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd (matematika, chemie, fyzika, biologie).
    Na přednáškové bloky budou účastníci rozděleni do dvou věkových skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
    Na teambuildingové aktivity a další program budou účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
    První a poslední den semináře absolvujeme exkurze v Praze.

Seminář pořádá Mensa České republiky:

    Hana Kalusová, +420 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
    Tomáš Blumenstein, Filip Oplt, Eva Staňková, Martin a Eva Sedláčkovi
    Dotazy prosím pište na e-mail seminar@mensa.cz nebo volejte na telefon +420 777 004 678

Akce je realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1308