Středočeská síť podpory nadání

Krajské pracoviště Střední Čechy se podílí společně s ostatními kraji v ČR na rozvoji a podpoře nadaných a talentovaných dětí. Nabízíme vzdělávací programy pro pedagogy, aktivity pro nadané děti (jednodenní setkání, exkurze, badatelské projekty), kontakty na ostatní organizace pracující s nadanými a talentovanými dětmi, odborné a konzultační zázemí pro pedagogy, ale také pro rodiče nadaných dětí.

Střední Čechy mají veliký potenciál v oblasti péče o nadané a talentované děti, což je dáno vysokou koncentrací škol v tomto kraji a dalších organizací. Cílem našeho pracoviště je shromažďovat a centralizovat informace o těchto aktivitách. To je realizováno pomocí úzké skupiny spolupracovníků, které vytvářejí tzv. Krajskou koordinační skupinu (KKS). KKS je složena ze zástupců ŽS a MŠ, Pedagogicko-psychologické poradny, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, Krajského úřadu pro SČ, Centra nadání a zástupce NIDV.

Ve Středních Čechách byla navázána spolupráce se Středočeským inovačním centrem, které spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi v tomto kraji a dále pak s několika zástupci základních škol, které již poskytují podporu nadaným dětem ve svých školách v nejrůznějších vzdělávacích oblastech.  

Diagnostiku a konzultační činnost v oblasti nadání a talentu dětí v rámci Středních Čech poskytuje PhDr.Radmila Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny se sídlem v Benešově. Kontakt: pikorova@pppsk.cz, tel: 317 722 904.

Krajská síť podpory nadání sdružuje zástupce v této oblasti aktivních subjektů. Současný stav členstva k nahlédnutí zde: http://talentovani.cz/sc-podpora-nadani

Koordinátor podpory nadání NIDV pro Středočeský kraj:

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.

borovicka@nidv.cz

777 472 447

 

Profilovou aktivitou krajské sítě podpory nadání ve středních Čechách jsou pro kalendářní rok 2018 stáže.

Školy vysílající stážisty:

1) Gymnázium Dr. Josefa Pekaře / kontaktní osoba Zuzana Knesplová (knesplova@pekargmb.cz) / zájem o stáž na škole, kde se pracuje s nadaným žákem v hodinách AJ (individualizace, případně realizace IVP - mimořádně nadaní) 

___________________________________________________________________________

Databáze je průběžně aktualizována.

Stáže jsou financovány z prostředků NIDV.

 

Pokud chcete svou školu do databáze doplnit nebo potřebujete další informace, kontaktujte krajského koordinátora.

Aktuality Středočeský kraj

« Zpět

Talentová akademie pro středoškoláky

Letošní ročník Talentové akademie pro středoškolské studenty bude patřit tvorbě kvantových teček – krystalů o velikosti stovek atomů. 

Špičková věda se obvykle spojuje s univerzitami, vysokoškoláky a vědeckými ústavy. Aby ale vědecké bádání a jeho výsledky mohly být skutečně na nejvyšší úrovni, je třeba s přípravou mladých talentů začít dříve – nejpozději na střední škole. V laserových centrech HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech to dobře vědí a pořádají proto Talentové akademie pro studenty středních škol.

Jak vyrobit kvantovou tečku
V letošním ročníku budou středoškoláci vytvářet kvantové tečky – krystaly o velikosti stovek atomů, které již nacházejí uplatnění například v elektronice, displejích či medicíně. Studenti mají pracovat ve čtyřčlenných týmech, jež se budou skládat z následujících specializací: laserový fyzik, konstruktér, optik a chemik; každý tým bude mít svého lektora.  Stejně jako loni nezávislá porota složená z vědců Fyzikálního ústavu AV ČR vybere 12 talentovaných studentů, kteří si vyzkoušejí vědeckou práci se vším všudy, v reálných podmínkách laserových vědeckých center.

Kreativitě se meze nekladou
Unikátní na Talentové akademii je volnost, kterou studenti mají. Získají nejen přístup do laboratoří, který mají běžně pouze vědci, ale mohou také skutečně pracovat na řešení vědeckých problémů a užívat k tomu odpovídající zařízení. Na začátku je zadán vědecký problém, studenti si osvojí základní postupy – a pak už je jen na nich a jejich týmech, jakým způsobem provedou jednotlivé experimenty. Vědečtí pracovníci jim pochopitelně v laboratoři pomáhají a usměrňují jejich nápady podle možností současných technologií. Avšak právě zápalem probuzená kreativita je to, co je jedním z hlavních přínosů nejen pro žáky, ale i pro vědce. „Myšlení mladých lidí není zatíženo stereotypy, a proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, že nad nimi s kolegy jen kroutíme hlavou," poznamenává výzkumník Michal Vyvlečka z centra HiLASE.

Loňské kapalinové filtry mohou najít využití
Tématem loňského ročníku bylo vytvoření šedého kapalinového filtru s dynamickou změnou optické propustnosti srovnatelné s komerčními pevnolátkovými filtry. Skvělé je nejen to, že se podařilo filtry vytvořit a studenti si vyzkoušeli všechny fáze vědeckého procesu včetně prezentace úspěšného projektu, ale i skutečnost, že práce se studenty po skončení akademie pokračuje dále. Vybraní absolventi se znovu setkají v letních měsících na desetidenní stáži, kde budou opět řešit zajímavé vědecké úkoly, které často souvisejí s aplikací laserů v průmyslu, jako jsou například Charakterizace mikrofluidické kapalinové tryskyPříprava laserové haly pro instalaci 10PW laseruMěření vložného útlumu fúzovaných vlákenModelování ve 3D CAD a další.

Kontakt:

HiLASE:
Radka Kozáková
E-mail: radka.kozakova@hilase.cz, tel.: +420 601 560 164, +420 777 135 576


ELI Beamlines:
Hana Strnadová
E-mail: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, tel.: +420 601 560 333

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Talentova-akademie-pro-stredoskolaky/